Erektil dysfunktion – impotens

Erektil dysfunktion tidigare kallat impotens refererar till tillståndet där en person har svårigheter att uppnå eller bibehålla tillräcklig erektion i penis under sexuell aktivitet. Det är en vanlig sexuell dysfunktion som kan påverka män i olika åldrar och kan ha olika orsaker, inklusive fysiska, psykologiska eller en kombination av båda.

Orsaker till erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion kan ha flera orsaker och det är ofta en komplex blandning av fysiska och psykologiska faktorer. Här är några vanliga orsaker till erektil dysfunktion:

Fysiologiska orsaker:

 • Vaskulära problem: Minskad blodtillförsel till penis på grund av förträngning av blodkärlen kan leda till svårigheter att uppnå eller bibehålla erektion.

 • Hormonella obalanser: Låga nivåer av testosteron eller andra hormonella obalanser kan påverka sexuell funktion.

 • Neurologiska sjukdomar: Tillstånd som multipel skleros (MS) eller Parkinsons sjukdom kan påverka nervsystemet och därmed erektionen.

Psykologiska orsaker:

 • Ångest och depression: Psykiska hälsoproblem kan påverka libido och sexuell prestation.

 • Stress: Höga nivåer av stress särskilt långvarig stress kan påverka sexuell funktion negativt.

 • Prestandaångest: Rädsla för att underprestera i sängen kan leda till erektil dysfunktion.

Livsstilsfaktorer:

 • Rökning: Tobaksrökning kan skada blodkärlen och därigenom påverka blodtillförseln till penis.

 • Alkohol och droger: Överdriven konsumtion av alkohol eller användning av vissa droger kan påverka erektionen.

 • Otillräcklig fysisk aktivitet: Brist på motion kan bidra till övervikt och andra hälsoproblem som kan leda till erektil dysfunktion.

Underliggande medicinska tillstånd:

 • Diabetes: Högt blodsocker kan skada blodkärlen och nerverna vilket kan påverka sexuell funktion.

 • Hjärt- och kärlsjukdomar: Ateroskleros och andra hjärtproblem kan påverka blodflödet till penis.

 • Högt blodtryck: Obehandlat högt blodtryck kan öka risken för erektil dysfunktion.

 • Biverkningar av mediciner: Vissa läkemedel som antidepressiva, antihypertensiva och vissa läkemedel mot prostatabesvär kan ha negativ påverkan på erektionen.

Symtomer erektil dysfunktion

Symtom på erektil dysfunktion innebär vanligtvis svårigheter att uppnå eller bibehålla en tillräckligt hård erektion för att ha tillfredsställande sexuell aktivitet. Här är några vanliga symtom:

 • Svårighet att uppnå erektion: Det primära symptomet är ofta problem med att uppnå en erektion tillräckligt hård för penetration.

 • Svårighet att bibehålla erektion: Om erektionen inte kan behållas under hela samlaget kan det vara ett tecken på erektil dysfunktion.

 • Minskad sexuell lust: Män med erektil dysfunktion kan uppleva minskad libido eller intresse för sex.

 • Ångest och stress: Upplevelsen av erektil dysfunktion kan öka ångest och stress vilket i sin tur kan förvärra problemet.

 • För tidig utlösning: Vissa män med erektil dysfunktion kan också uppleva svårigheter med att kontrollera utlösningen.

 • Minskad självkänsla och självförtroende: Erektil dysfunktion kan påverka självbilden och självförtroendet negativt.

 • Relationella problem: Erektil dysfunktion kan skapa spänningar och konflikter i relationen särskilt om kommunikationen om problemet är bristfällig.

Det är viktigt att notera att tillfälliga problem med erektionen är normalt och inte nödvändigtvis indikerar erektil dysfunktion. För att ställa en diagnos krävs att symptomen är återkommande och pågår över en längre period.

Behandling

Behandlingen för erektil dysfunktion varierar beroende på orsakerna till tillståndet och individuella hälsotillstånd. Här är några vanliga behandlingsalternativ:

Orala läkemedel:

 • PDE5-hämmare: Läkemedel som sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis), och vardenafil (Levitra) är vanliga och effektiva. De ökar blodflödet till penis genom att slappna av de muskler som omger blodkärlen.

Injektioner i penis:

 • Alprostadil: Ett läkemedel som injiceras direkt i penis kan öka blodflödet och orsaka erektion. Det används ofta när orala läkemedel inte är lämpliga eller inte har önskad effekt.

Uretral stavar:

 • Alprostadil-stavar: En liten stav placeras i urinröret där den löser upp och ökar blodflödet till penis.

Vakuumerektionsenheter:

 • Vakuumpumpar: En apparat som skapar ett vakuum runt penis och drar blod in i den var på en ring appliceras vid penisroten för att bibehålla erektionen.

Kirurgiska ingrepp:

 • Penisimplantat: Kirurgiskt inopererade implantat som tillåter mannen att kontrollera när och hur länge han har en erektion.

Psykosexuell terapi:

 • Parterapi: Terapi kan hjälpa till att hantera psykologiska faktorer som kan bidra till erektil dysfunktion såsom ångest, depression eller relationsproblem.

Förändringar i livsstilen:

 • Kost och motion: En hälsosam livsstil med balanserad kost och regelbunden motion kan förbättra övergripande hälsa inklusive sexuell hälsa.

 • Begränsa alkohol och sluta röka: Minskad alkoholkonsumtion och att sluta röka kan också bidra till att förbättra erektionsförmågan.

Hantera underliggande hälsotillstånd:

 • Behandla bakomliggande orsaker: Om erektil dysfunktion är kopplad till underliggande medicinska tillstånd som diabetes eller hjärt- och kärlsjukdom, bör dessa tillstånd behandlas för att förbättra sexuell funktion.

Relaterade tester och hälsokontroller

Hormontester

Hormontester


-8%
Testosteron
Testosterontest

Testosteron

 • Mäter din nivå av testosteron.
 • Analys för att identifiera testosteronbrist.
 • Få ökad insikt av din testosteronnivå.

195 kr179 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hormonell balans
Hormonanalys kvinna

Hormonell balans

 • Hälsokontroll för hormonell balans.
 • Hormonanalys för dig som kvinna.
 • Få insikt om dina hormonella nivåer.

795 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

Testosteron Plus
 • Hälsokontroll som ger en inblick över din testosteronproduktion.
 • Analys av olika hälsomarkörer som påverkar minskad muskelmassa, lustkänslor och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 095 kr