🌸 Få 10% rabatt, ange kod: MIDSOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Ferritin – ger en god indikation på kroppens järndepå

Ferritin – ger en god indikation på kroppens järndepå

Ferritin är ett protein som fungerar som en indikator på kroppens järndepåer. Genom att mäta nivåerna av ferritin i blodet kan man få en uppfattning om hur väl kroppens järnbehov är tillgodosett eller om man ligger i riskzonen för järnbrist. Här får du lära dig mer om vad ferritin är och dess roll.

Snabbversion

Ferritins roll

Ferritin är ett protein som lagrar järn inuti kroppens celler och frigör det vid behov. Ferritin finns i nästan alla levande celler och högsta koncentrationerna återfinns i levern, mjälten och benmärgen. Så när vi mäter ferritinnivåer i blodet får vi en uppfattning om storleken på kroppens totala järndepåer.

Det är avgörande att kroppens järnbehov är tillgodosett eftersom järn spelar en kritisk roll i produktionen av hemoglobin, en komponent i röda blodkroppar som transporterar syre i kroppen.

Lågt ferritin – indikation på järnbrist

Ferritin reflekterar direkt storleken på kroppens järnreserv. Ett lågt ferritinvärde indikerar ofta järnbrist och en risk för anemi. Även om ferritinvärden kan vara inom normala intervall kan de fortfarande vara tecken på otillräckliga järndepåer, särskilt i fall av inflammation där ferritin kan vara förhöjt oberoende av järnstatus​​​​.

Järnbrist kan uppstå av flera anledningar, däribland omfattande blödningar såsom vid menstruation eller magsår, en ökad förbrukning av järn, eller bristfälligt intag och absorption av järn. Personer som utövar uthållighetssport kan ha ett högre behov av järn. Vegetarianer och individer med absorptionsproblem, exempelvis de med celiaki, kan också uppleva svårigheter med att ta upp och absorbera järn effektivt.

Symtomen på järnbrist kan vara subtila, trötthet, blekhet, andnöd och håravfall är några vanliga. Dessa symtom kan uppträda även innan anemi (järnbrist) har blivit kliniskt bekräftad, detta gör ferritin till en nyckelmarkör för tidig diagnos​​.

Har du tillräckliga järndepåer? Beställ ett ferritintest och få svar på dina värden.

Högt ferritin

Ett högt ferrtinvärde kan ses vid flera tillstånd:

 • Hereditär hemokromatos: En genetisk sjukdom som leder till överabsorption av järn.
 • Dysmetabolt järnöverskott: Ofta kopplat till metabola sjukdomar som diabetes och fetma.
 • Alkoholorsakad hyperferritinemi: Höga ferritinnivåer på grund av hög alkoholkonsumtion.
 • Inflammation: Ferritinvärden kan öka i samband med olika inflammatoriska tillstånd, vilket inte direkt speglar järnöverskott.
 • Andra medicinska tillstånd: Vissa kroniska leversjukdomar och blodsjukdomar kan också höja ferritinnivåerna.

Ett högt ferritinvärde kan även bero på andra orsaker, det är därför viktigt att utreda avvikande värden noggrant för att fastställa den exakta orsaken till det höga ferritinvärdet.

Sammanfattningsvis är det viktigt att mäta ferritin för att få en god insikt i kroppens järndepåer. Även om ditt järnvärde ligger inom normala referensintervall ger mätning av ferritin en mer komplett bild av din järnstatus. Detta beror på att ferritin direkt reflekterar mängden lagrat järn i kroppen, medan järnnivån i blodet kan vara påverkad av kortsiktiga förändringar i kost eller hydration.

Artiklar om järnbrist:

Relaterade tester

Ferritin
Järndepåtest

Ferritin

 • Mäter dina nivåer av ferritin
 • Få inblick i kroppens järndepåer
 • Indikation på järnstatus och eventuell järnbrist

119 kr

Järnbrist
 • Mäter ditt järnvärde och din järndepå.
 • Analys av järn och ferritin.
 • Analys av din blodstatus ingår.
 • Testet identifierar eventuell järnbrist.

349 kr