Kommer snart

Trombocyter, TPK

 • ✓ Mäter ditt TPK-värde (Trombocyter).
 • ✓ Ger dig insikt kring din blodstatus.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

245 SEK

Betalas på plats

Beskrivning

Trombocyter, även känt som blodplättar eller TPK, är en typ av blodkroppar som hjälper blodet att koagulera. Trombocytantal beställs ofta som en del av ett rutinmässigt blodprov eller som en del av en medicinsk utvärdering av olika anledningar, inklusive för att hjälpa till att diagnostisera blödnings- eller koaguleringsstörningar eller för att övervaka behandlingen för dessa tillstånd.

Testet är till för dig som vill få insikt kring och en god överblick över dina blodvärden. Tillsammans med flera andra markörer för röda och vita blodkroppar ingår TPK även i testet blodstatus och b-celler.

Så går det till: Testet är ett blodprov som genomförs på vald provtagningsenhet.

Provsvar: Du har normalt svar inom 6 bankdagar efter provtagning. Provsvaret skickas digitalt till din e-post. Tillsammans med ditt provsvar får du en rapport på svenska om dina värden och läkarens kommentar.

Kom ihåg: Ta med dig giltig legitimation vid provtagningstillfället.

Information

Om trombocyter, TPK

Trombocyter, även kända som blodplättar, är små och oregelbundet formade celler som spelar en avgörande roll för blodkoagulering. De produceras i benmärgen och släpps ut i blodomloppet.

Blodplättar är viktiga eftersom de hjälper till att förhindra blödning genom att bilda blodproppar på platsen för en skada. När en skada inträffar frigör de skadade blodkärlen ämnen som signalerar till blodplättarna att fästa vid skadestället och bilda en propp. Klumpen hjälper till att stoppa blödningen och skydda kroppen från ytterligare blodförlust.

Därför mäts trombocyter, TPK

Trombocyter mäts ofta som en del av en blodstatus, vilket är ett vanligt blodprov som används för att utvärdera en persons allmänna hälsa. Trombocytantalet uttrycks som antalet blodplättar per mikroliter blod.

Onormalt antal blodplättar kan indikera närvaron av ett medicinskt tillstånd. Till exempel kan ett lågt antal trombocyter (trombocytopeni) öka risken för blödning, medan ett högt antal blodplättar (trombocytos) kan öka risken för blodproppar. Båda tillstånden kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive vissa mediciner, infektioner och underliggande medicinska tillstånd. En läkare kommer vanligtvis att överväga en persons medicinska historia, fysiska undersökning och andra laboratorietestresultat för att fastställa orsaken till ett onormalt antal blodplättar.

Högt värde av trombocyter, TPK

Det finns flera potentiella orsaker till ett högt antal trombocyter, även kallat trombocytos;

 • ✓ vid kronisk inflammation
 • ✓ cancer
 • ✓ vissa mediciner såsom heparin och östrogener
 • ✓ vid järnbrist
 • ✓ överkonsumtion av alkohol.

Det är viktigt att notera att dessa bara är några av de möjliga orsakerna till trombocytos, och ytterligare utvärdering av en vårdgivare är nödvändig för att fastställa den specifika orsaken i varje enskilt fall.

Lågt värde av trombocyter, TPK

Det finns flera potentiella orsaker till ett lågt antal blodplättar, även känd som trombocytopeni. Några möjliga orsaker till minskning av blodplättar inkluderar;

 • ✓ vissa mediciner, såsom acetylsalicylsyra och andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)
 • ✓ vissa infektioner, såsom HIV och hepatit
 • ✓ autoimmuna sjukdomar kan få kroppen att producera antikroppar som attackerar och förstör blodplättar
 • ✓ viss typ av cancer
 • ✓ brist på vissa vitaminer, såsom vitamin B12 och folat
 • ✓ vissa tillstånd som påverkar benmärgen, såsom aplastisk anemi.

Det är viktigt att notera att dessa bara är några av de möjliga orsakerna till trombocytopeni, och ytterligare utvärdering av en vårdgivare är nödvändig för att fastställa den specifika orsaken i varje enskilt fall.

Så fungerar testet

Provtagningen utförs av erfaren personal på någon av våra mottagningar i Stockholm och Göteborg. Provsvar och resultat skickas digitalt via e-post.

1. Boka tid

Boka tid på någon av våra mottagningar.

2. Provtagning

Enkel, trygg och smidig provtagning.

3. Analys

Provet skickas på analys.

4. Resultat eller reseintyg

Resultatet skickas digitalt.

Andra tester i samma kategori

Kommer snart

Erytrocyters medelcellvolym, MCV

 • ✓ Beräknar ditt MCV-värde (Erytrocyters medelcellvolym).
 • ✓ Ger dig insikt kring din blodstatus.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

175 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Erytrocyter, EPK

 • ✓ Mäter ditt EPK-värde (Erytrocyter).
 • ✓ Ger dig insikt kring din blodstatus.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

175 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Hematokrit, EVF

 • ✓ Mäter ditt EVF-värde (Hematokrit).
 • ✓ Ger dig insikt kring din blodstatus.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

175 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Hemoglobin, Hb

 • ✓ Mäter ditt Hb-värde (Hemoglobin).
 • ✓ Ger dig insikt kring din blodstatus.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

175 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Hemoglobinmassa, MCH

 • ✓ Mäter ditt MCH-värde (Hemoglobinmassa).
 • ✓ Ger dig insikt kring din blodstatus.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

175 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Leukocyter, LPK

 • ✓ Mäter ditt LPK-värde (Leukocyter).
 • ✓ Ger dig insikt kring din blodstatus.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

175 SEK

Betalas på plats

Kommer snart

Trombocyter, TPK

 • ✓ Mäter ditt TPK-värde (Trombocyter).
 • ✓ Ger dig insikt kring din blodstatus.
 • ✓ Tydlig rapport på svenska om dina värden.

Läs mer

245 SEK

Betalas på plats