Scharlakansfeber

Scharlakansfeber är extremt smittsam. Sjukdomen överförs främst från barn som redan är sjuka, men det är också möjligt att smittas av barn som bär streptokocker även om de själva inte har några symtom på sjukdomen.

Vad är Scharlakansfeber?

Scharlakansfeber är en bakteriell infektionssjukdom som orsakas av bakterien Streptococcus pyogenes, även känd som grupp A-streptokocker. Sjukdomen är känd för de karakteristiska symtomen som inkluderar en röd och utslagliknande hudutslag som kan likna en "scharlakansröd" färg, därav namnet. Andra vanliga symtom på scharlakansfeber inkluderar feber, halsont, svullna lymfkörtlar och ibland en sandpapperliknande känsla i huden. Scharlakansfeber är smittsam och sprids vanligtvis genom nära kontakt med en smittad person, särskilt via droppsmitta från hosta eller nysningar. Sjukdomen drabbar oftast barn, men den kan förekomma i alla åldrar. Tidig behandling med antibiotika är vanligtvis effektiv för att behandla scharlakansfeber och minska risken för komplikationer.

Det är viktigt att snabbt söka medicinsk vård om du eller ditt barn visar symtom på scharlakansfeber, särskilt eftersom obehandlad scharlakansfeber kan leda till allvarliga komplikationer som reumatisk feber eller njurproblem.

Hur smittar scharlakansfeber?

 • Nära kontakt: Den vanligaste smittovägen är genom nära och direkt kontakt med en person som har scharlakansfeber. Det kan inkludera kramar, kyssar eller delning av föremål som handdukar, glas, tallrikar och bestick.

 • Droppsmitta: När en smittad person hostar eller nyser kan små droppar som innehåller bakterier spridas i luften. Om du andas in dessa droppar kan du bli smittad.

 • Kontakt med föremål: Scharlakansfeber kan överleva på ytor och föremål som har blivit förorenade med bakterier från en smittad person. Om du vidrör dessa föremål och sedan rör vid ditt ansikte, särskilt ögon, näsa eller mun, kan du bli smittad.

 • Mat eller dryck: Om du äter eller dricker från samma kärl som en smittad person kan det leda till smitta om kärlen inte har diskats ordentligt.

Det är viktigt att notera att scharlakansfeber är mest smittsam under de första 2 till 4 dagarna av sjukdomen, men smittsamheten kan fortsätta även efter att behandlingen med antibiotika har påbörjats. För att minska risken för spridning av scharlakansfeber är god handhygien, som regelbunden handtvätt med tvål och vatten, särskilt viktigt.

Symtom på scharlakansfeber

Scharlakansfeber har flera karakteristiska symtom som kan variera i svårighetsgrad. Här är några vanliga symtom på scharlakansfeber:

 • Halsont: Många personer med scharlakansfeber upplever svår halsont som kan vara smärtsamt, särskilt när de sväljer.

 • Feber: Scharlakansfeber åtföljs ofta av feber, och kroppstemperaturen kan stiga betydligt.

 • Hudutslag: Ett av de mest karakteristiska symtomen är det röda hudutslaget som kan likna en "scharlakansröd" färg. Utslaget är ofta kliande och kan börja på huden runt halsen och sprida sig till andra delar av kroppen.

 • Svullna lymfkörtlar: Lymfkörtlar i halsen kan svullna och bli ömma.

 • Huvudvärk: Vissa personer kan uppleva huvudvärk som ett symtom på scharlakansfeber.

 • Kräkningar och illamående: Kräkningar och illamående kan förekomma, särskilt hos barn.

 • Rodnad i svalget och tunga: Scharlakansfeber kan ge ett karakteristiskt utseende i svalget med en röd och knottrig yta. Tungan kan också bli röd och förändra utseende, vilket ibland kallas "jordgubbstunga."

 • Ibland: Sandpapperliknande hudkänsla: Huden kan kännas sandpapperliknande när man rör vid den på grund av små upphöjda utslag.