Krupp

Krupp är en viral luftvägsinfektion som oftast drabbar småbarn. Det kännetecknas av en karakteristisk hosta som liknar en skällande eller gällande skall. Andra symtom kan inkludera svårigheter att andas, pipande andning och ibland feber.

Orsaker till krupp:

Orsaken till krupp är vanligtvis en virusinfektion, särskilt parainfluensavirus. Krupp kan vara mild till måttlig och kan ofta hanteras hemma med fuktig luft (till exempel genom att ta barnet ut i kall luft eller sitta med dem i ett ångfyllt badrum) och ibland kortikosteroidläkemedel som minskar svullnaden i luftvägarna. I mer allvarliga fall kan sjukhusvård och medicinsk behandling vara nödvändig. Hos vuxna ger de virus som vanligtvis orsakar krupp vanliga förkylningssymtom. Men hos barn i åldern sex månader upp till tre år kan en vanlig förkylning utvecklas till krupp. Detta beror på att luftstrupens utrymme är trängre hos barn, och när slemhinnorna svullnar kan det leda till andningsbesvär. Kruppanfall inträffar ofta på natten när barnet ligger ner. Det är värt att notera att barn som har haft krupp en gång har en ökad risk att utveckla det igen i samband med nya förkylningar, men med tiden växer de oftast ifrån detta tillstånd.

Tidigare användes termen "falsk krupp" eller "pseudokrupp" för att beskriva krupp, särskilt för att skilja det från den mer sällsynta och allvarliga sjukdomen difteri, som orsakas av difteribakterien. Difteri är numera mycket ovanlig i Sverige på grund av god hygien och allmänna vaccinationsprogram.

Symtom vid krupp:

Infektionen börjar ofta som en förkylning, och barnet kan upplevas förhållandevis friskt när det somnar. Under natten kan barnet vakna med symtom som:

  • Karakteristisk skällande hosta

  • Ansträngd andning, särskilt vid inandning

Symtomen är ofta värst det första dygnet. Besvären har oftast gått över helt på mindre än en vecka.

Vad kan jag själv göra?

  • Fuktig luft: Ta med barnet ut i kall luft eller sitt tillsammans med dem i ett ångfyllt badrum. Den fuktiga luften kan hjälpa till att lindra svullnaden i luftvägarna och minska hostan och andningsbesvären.

  • Håll barnet lugnt: Oro och gråt kan förvärra symtomen på krupp. Försök att hålla barnet lugnt och trösta det. Lägg dem i en upprätt position för att underlätta andningen.

  • Vätskeintag: Se till att barnet dricker tillräckligt med vätska för att förhindra uttorkning och för att hjälpa till med slemlösande.

  • Undvik irriterande ämnen: Rökning och exponering för irriterande ämnen som starka lukter och kemikalier kan förvärra symtomen. Se till att barnet inte utsätts för sådana ämnen.

  • Följ läkarens råd: Om barnet har ordinerats kortikosteroider eller andra mediciner av läkaren, följ doseringsanvisningarna noggrant och fullfölj hela behandlingen.

Det är viktigt att övervaka barnet noggrant och vara redo att söka medicinsk hjälp om symtomen försämras eller om barnet har allvarliga svårigheter att andas. Krupp kan variera i svårighetsgrad, och i vissa fall kan det krävas sjukhusvård för att hantera tillståndet.