🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Gulsot nyfödda

Gulsot är ett mycket vanligt tillstånd hos nyfödda, och är särskilt vanligt hos för tidigt födda barn.

Gulsot kan förekomma

hos personer i alla åldrar, inklusive spädbarn, barn och vuxna. Det kan vara ett tecken på olika underliggande medicinska tillstånd, och orsakerna till gulsot kan variera. Här är några möjliga orsaker till gulsot:

 • Fysiologisk gulsot hos spädbarn: Detta är vanligt och orsakas av en ökning av bilirubinproduktionen och en immatur leverfunktion hos nyfödda. Fysiologisk gulsot brukar försvinna av sig själv inom några veckor.

 • Hemolytisk anemi: Om röda blodkroppar bryts ner i en snabbare takt än normalt, kan det öka bilirubinnivåerna i blodet. Detta kan bero på sjukdomar som ärftlig sferocytos eller sjukdomar som ökar röda blodkroppars förstörelse.

 • Leversjukdomar: Leversjukdomar som hepatit, cirros, eller skrumplever kan påverka leverns förmåga att bearbeta och eliminera bilirubin, vilket leder till gulsot.

 • Gallstenssjukdomar: Om gallstenar blockerar gallvägarna kan detta förhindra att galla strömmar normalt, vilket kan orsaka gulsot.

 • Infektioner: Vissa infektioner, såsom mässling eller malaria, kan påverka röda blodkroppar och öka bilirubinproduktionen.

 • Mediciner eller toxiner: Vissa läkemedel eller exponering för giftiga ämnen kan skada levern och orsaka gulsot.

 • Levercancer: Levercancer kan påverka leverfunktionen och leda till gulsot.

Behandlingen av gulsot beror på den underliggande orsaken. För spädbarn med fysiologisk gulsot kan det ibland räcka med att öka mängden bröstmjölk eller formel som barnet får, eftersom det hjälper till att eliminera bilirubin.

Symtom Gulsot:

Gulsot är relativt vanligt hos nyfödda och är oftast ofarligt. Det kan vara normalt under de första dagarna eller veckorna av en nyfödds liv på grund av ett tillfälligt överskott av bilirubin, som är ett ämne som bildas när röda blodkroppar bryts ner. För att bedöma om gulsot är normalt eller om det kräver medicinsk uppmärksamhet, är det viktigt att känna igen de tidiga symtomen på gulsot hos nyfödda. Här är några av de vanligaste symptomen:

 • Gulaktig hud och ögonvitorna: Det mest uppenbara symptomet på gulsot är en gulaktig missfärgning av huden och det vita i ögonen (sclera). Detta beror på ackumuleringen av bilirubin i kroppens vävnader. Missfärgningen börjar vanligtvis i ansiktet och sprider sig sedan nedåt mot kroppen.

 • Mörkare urin: Urinen hos ett barn med gulsot kan vara mörkare än normalt på grund av bilirubinens närvaro.

 • Ljusare avföring: Barnets avföring kan vara ljusare än normalt på grund av problem med gallflödet på grund av höga bilirubinnivåer.

 • Minskad aptit eller slöhet: Vissa nyfödda med gulsot kan vara mer trötta och ha mindre aptit än normalt.

 • Irritabilitet eller svårigheter att vakna: Vissa nyfödda med höga bilirubinnivåer kan vara irriterade, svårväckta eller svåra att trösta.

 • Svår gulsot: I sällsynta fall kan gulsot bli allvarligare och orsaka andra symtom, såsom muskelstelhet eller svårhet att äta.

Det är viktigt att notera att gulsot är vanligt hos nyfödda och uppstår ofta under de första dagarna eller veckorna av livet. Många gånger är gulsot mild och kräver ingen specifik behandling.