🌸 Få 10% rabatt, ange kod: MIDSOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Långvarig stress kan övergå till sjukdom

Långvarig stress kan övergå till sjukdom

Långvarig stress, utan möjlighet till återhämtning, kan vara skadlig och i vissa fall leda till sjukdom. Stress kan också trigga beteendemönster som ökar risken för sjukdom, såsom brist på motion, felaktiga matvanor, rökning och ökad alkoholkonsumtion.

Stress är en etablerad riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom av flera anledningar. Forskning har visat att långvarig eller kronisk stress kan påverka kroppen på sätt som ökar risken för att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Här är några av de viktigaste sätten på vilka stress kan påverka hjärtat och kärlsystemet:

Ökad blodtryck:

Stress aktiverar kroppens "kamp-eller-flykt"-respons, vilket leder till att hjärtat slår snabbare och blodkärlen drar ihop sig. Detta kan öka blodtrycket under kortare perioder. Om stressen blir kronisk kan det resultera i ett långvarigt högt blodtryck, vilket är en betydande riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.

Ändrade blodfetter:

Vissa människor har en tendens att äta ohälsosamt eller överkonsumera alkohol som en kompensationsmekanism för stress. Detta kan leda till högre nivåer av skadliga blodfetter, som LDL-kolesteroloch triglycerider, som är riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom.

Ökad rökning och alkoholkonsumtion:

Människor som upplever stress kan vara mer benägna att röka tobak eller konsumera alkohol i överskott, vilket också är kopplat till ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Påverkan på livsstilsfaktorer:

Stress kan påverka en persons förmåga att göra hälsosamma val, inklusive att äta balanserad kost, motionera regelbundet och få tillräckligt med sömn. Dessa faktorer är alla viktiga för hjärt-kärlhälsa och kan påverkas negativt av långvarig stress.

Viktigt att hantera och minska stress

Kronisk stress kan påverka flera biologiska och beteendemässiga faktorer som ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar. Därför är det viktigt att hantera och minska stress på ett hälsosamt sätt genom strategier som inkluderar avslappningstekniker, motion, god kost och socialt stöd för att främja en hjärtvänlig livsstil och minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Vanliga hjärt- kärlsjukdomar

Hjärt- kärlsjukdomar är en grupp av sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen. Bland de vanligaste hjärt-kärlsjukdomarna återfinns kranskärlssjukdom, som innefattar blockeringar i blodkärlen som förser hjärtat med syre. Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtat inte pumpar tillräckligt med blod för kroppens behov. Kärlkramp, eller kärlsjukdom, påverkar blodkärlen och kan leda till problem som stroke och perifer kärlsjukdom. Diabetes är också en viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar. Det är av yttersta vikt att förebygga och hantera dessa sjukdomar genom en hälsosam livsstil och regelbunden medicinsk uppföljning.

Relaterade tester

Hälsokontroll - Diabetes
  • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes.
  • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer.
  • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden.
  • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes.

495 kr

Hjärt och kärltest
  • Få insikt om din hjärt-kärlhälsa.
  • Indikation på hjärt och kärlsjukdom.
  • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

369 kr