Hur påverkas din kropp av alkohol?

Header

Baksidorna av alkoholkonsumtion drabbar ung som gammal, frisk som sjuk, fattig som rik och uppskattningsvis har ca 300 000 svenskar utvecklat ett alkoholberoende. Men hur påverkar egentligen alkohol kroppen och när vet man att kroppen tar skada? Finns det ett riskfritt drickande?

Vad händer när jag dricker alkohol?

När du dricker absorberas alkohol snabbt från din mag-tarmkanal och sprids genom blodet till olika delar av kroppen. Om du inte har ätit kommer kroppen ta upp alkoholen ännu fortare. Alkohol påverkar din hjärna som frigör signalsubstansen dopamin och ökar produktionen av endorfiner - hormoner som sammanfattningsvis får dig att må bra och som medför att du känner dig avslappnad och glad.

Samtidigt har alkohol en stark negativ inverkan på flera olika funktioner i din hjärna. Bland annat så påverkas omdömet och inhiberingen, vilket kan leda till att du agerar på ett sätt som du annars inte skulle göra. Det kan även påverka minnet och störa tanke- och reaktionsförmågan, även efter en relativt liten mängd alkohol. Överkonsumtion av alkohol under en längre tid kan vara toxiskt för flera organ, exempelvis hjärna, bukspottkörtel, hjärta och inte minst din lever.

Alkohol kan också förändra och förstärka känslor. Vissa personer kan uppleva att de blir mer aggressiva eller emotionella när de dricker alkohol. Sömnen påverkas också negativt, och trots att alkohol kan göra det lättare att somna, kan det leda till sämre sömnkvalitet och störa den naturliga sömnrytmen.

Hur påverkas min kropp av alkohol?

Alkohol påverkar det centrala nervsystemet och kan ge avslappning och minskad hämning, samtidigt som det försämrar koncentration och reaktionsförmåga. Cirka 90% av alkoholen bryts ned av din levern. Levern metaboliserar alkohol och kan skadas av den giftiga substansen acetaldehyd. Alkohol kan irritera mag-tarmkanalen och störa näringsupptaget. Kortvarig alkoholkonsumtion kan påverka hjärtfrekvens och blodkärl, medan långvarig konsumtion kan skada hjärtat och öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Alkohol kan också påverka vätskebalansen och din hormonproduktion.

Organ som påverkas av alkoholkonsumtion och symtom

 • Hjärna: Minskad koncentration, minnesproblem, nedsatt koordination, förändrat beteende och humörsvängningar.
 • Lever: Leverinflammation, fettlever, levercirros, gulsot, och lever funktionssvikt.
 • Mag-tarmkanal: Irriterad magslemhinna, ökad magsyraproduktion, illamående, kräkningar, magsår och nedsatt näringsupptag.
 • Hjärta och kärlsystem: Ökad hjärtfrekvens, utvidgade blodkärl, högt blodtryck, hjärtsjukdomar och risk för stroke.
 • Bukspottkörtel: Inflammation i bukspottkörteln, buksmärtor, matsmältningsproblem och diabetesrisk.
 • Njurar: Ökad urinproduktion, risk för dehydrering och elektrolytbalans.
 • Immunsystemet: Nedsatt immunförsvar och ökad sårbarhet för infektioner.
 • Reproduktiva systemet: Impotens, menstruationsrubbningar, fertilitetsproblem och ökad risk för komplikationer under graviditet.
 • Skelettmuskulatur: Minskad muskelkoordination och risk för muskelskador.
 • Sömnkvalitet: Sämre sömnkvalitet och sömnstörningar.

Kom dock ihåg att effekterna och symtomen av alkohol kan variera från person till person utifrån din resistens, konsumtionsmönster och ditt allmänna hälsotillstånd.

Hälsotesterna som ger dig insikt om din alkoholkonsumtion

Påverkas min kropp negativt av min alkoholkonsumtion - dricker jag för mycket? En frågeställning som väldigt många är intresserade av att få svar på. Ja, det finns biomarkörer som påverkas av alkoholkonsumtion men det är samtidigt viktigt att notera att ingen enskild biomarkör kan användas som en definitiv diagnos för alkoholism.

Vid bedömning av ett skadligt alkoholintag så kan du få mer insikt genom att analysera och tolka resultaten från följande biomarkörer:

 • PEth- en direkt produkt av alkoholmetabolism som bildas när etanol interagerar med fosfolipider i röda blodkroppar. Det kan detekteras i blodprover under en längre tid efter alkoholkonsumtion och kan ge information om både akut och kronisk alkoholkonsumtion.
 • Bilirubin- ett naturligt ämne som bildas vid nedbrytningen av hemoglobin i levern och är vanligtvis närvarande i blodet i små mängder. Höga nivåer av bilirubin kan indikera leverproblem, inklusive leversjukdomar orsakade av långvarigt och överdrivet alkoholintag, som exempelvis alkoholisk leversjukdom.
 • Gamma-glutamyltransferas (GGT) - ett enzym som finns i levern och som kan öka i blodet vid leverskador, inklusive de som orsakas av alkohol. Förhöjda nivåer av GGT kan vara en indikator på kronisk alkoholkonsumtion.

Relaterade tester

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hälsokontroll - Alkohol
Alkohol och leverfunktionstest

Hälsokontroll - Alkohol

 • Mäter din alkoholkonsumtion över tid
 • Analys av hälsomarkörer för leverfunktion
 • Privat resultat, delas ej med vårdjournal
 • Testet för att se om alkohol påverkar din hälsa

619 kr

Relaterade artiklar