Övervikt och fetma

Övervikt och fetma är medicinska tillstånd som innebär att en person har en onormal och överskottsmängd kroppsfett vilket kan ha negativa konsekvenser för hälsan. Dessa termer används ofta för att beskriva olika grader av överflödig kroppsvikt.

Allmänt om övervikt och fetma

 • Övervikt: Övervikt innebär att en person har mer kroppsfett än vad som anses vara hälsosamt för sin längd och kön. En vanlig metod för att bedöma övervikt är att använda kroppsmasseindex (BMI) som är ett mått på kroppsvikt i förhållande till längd. En BMI mellan 25 och 29,9 anses vara övervikt. Övervikt kan vara kopplad till hälsorisker inklusive ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, högt blodtryck och andra hälsoproblem.

 • Fetma: Fetma är en allvarligare form av övervikt. En person anses vara fet om deras BMI är 30 eller högre. Fetma är ofta kopplad till en ökad risk för olika allvarliga hälsoproblem inklusive hjärt- och kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, vissa typer av cancer, sömnapné och mer. Fetma kan också påverka livskvaliteten och leda till fysiska och psykiska problem.

Det är viktigt att komma ihåg att BMI är en enkel skattning av kroppsfett och inte tar hänsyn till individuella skillnader i kroppssammansättning. Vissa personer kan ha högt BMI på grund av muskelmassa istället för överskottsfett medan andra kan ha högt kroppsfett trots ett normalt BMI. Därför är det viktigt att överväga andra faktorer, som midjemått och hälsoriskfaktorer, när man bedömer övervikt och fetma.

Orsaker till övervikt eller fetma

Fetma och övervikt kan ha många olika orsaker och de är vanligtvis resultatet av en komplex samverkan mellan genetiska, beteendemässiga, miljömässiga och metabola faktorer. Här är några vanliga orsaker till fetma och övervikt:

 • Överätning: Att konsumera mer kalorier än kroppen behöver över tid leder till ökad kroppsfett. Orsaker till överätning kan vara bristande medvetenhet om kaloriintag, stress, tröstätning och andra psykologiska faktorer.

 • Otillräcklig fysisk aktivitet: En stillasittande livsstil med brist på regelbunden motion kan öka risken för övervikt och fetma. Människor som inte bränner tillräckligt med kalorier genom fysisk aktivitet kan lagra överskottskalorier som fett.

 • Genetik: Genetiska faktorer spelar en roll i kroppsvikten. Vissa människor kan ha en ärftlig predisposition för att lagra överskottsfett och ha svårare att gå ner i vikt än andra.

 • Metabolism: Metabolismen eller ämnesomsättningen kan variera från person till person. En snabbare metabolism innebär att kroppen förbränner fler kalorier medan en långsammare metabolism kan leda till att fler kalorier lagras som fett.

 • Miljöfaktorer: Miljöfaktorer inklusive tillgängligheten av snabbmat, stora portioner och högt kalorimat, kan påverka matvanor och leda till överätning. Dessutom kan socioekonomiska faktorer och brist på tillgång till hälsosam mat påverka risken för fetma.

 • Psykologiska faktorer: Stress, depression, ångest och andra psykologiska faktorer kan påverka matvanor och leda till överätning eller ohälsosamma matvanor.

 • Hormonella förändringar: Vissa hormonella obalanser eller sjukdomar kan påverka aptitreglering och fettlagring.

 • Brist på sömn: Otillräcklig sömn kan påverka hormonreglering och öka aptiten vilket kan leda till viktökning.

Behandling fetma och övervikt

Behandlingen av fetma och övervikt innebär ofta en kombination av förändringar i livsstil, kost, motion och ibland medicinska åtgärder. Målet med behandlingen är att uppnå och upprätthålla en hälsosam vikt samtidigt som man förbättrar den generella hälsan. Här är några viktiga aspekter av behandlingen:

Kostförändringar:

 • Minska kaloriintaget: Att äta färre kalorier än du förbränner är grundläggande för viktminskning. Detta kan uppnås genom att minska portionerna, välja näringsrik mat och undvika högkalorimat.

 • Äta en balanserad kost: Fokusera på att inkludera en mängd olika livsmedel, inklusive frukt, grönsaker, fullkorn, magra proteinkällor och hälsosamma fetter.

 • Undvik snabbmat och bearbetade livsmedel: Minska intaget av livsmedel som är rika på socker, mättat fett och natrium.

Ökad fysisk aktivitet:

 • Regelbunden motion är viktig för att förbränna kalorier och förbättra kroppens ämnesomsättning. Det är bäst att hitta en träningsrutin som du trivs med och kan upprätthålla över tiden.

Beteendeförändring:

 • Beteendeterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) kan vara användbara för att hantera överätning, hantera stressätning och förändra ohälsosamma matvanor.

Medicinsk behandling:

 • I vissa fall kan läkare rekommendera läkemedel för viktminskning särskilt om andra metoder inte har varit tillräckligt effektiva. Det är viktigt att diskutera risker och fördelar med läkaren innan du börjar ta några mediciner.

Kirurgiska ingrepp:

 • Vid svår fetma, när andra behandlingsmetoder har misslyckats, kan läkare överväga kirurgiska ingrepp som gastric bypass eller gastric sleeve som en sista utväg.

Stöd och rådgivning:

 • Att få stöd från en dietist, träningscoach, terapeut eller supportgrupp kan vara till hjälp under viktminskningsresan.

Långsiktig uppföljning:

 • Det är viktigt att fortsätta följa upp och övervaka din vikt och hälsa även efter att du har uppnått ditt mål för att förebygga återfall.

Relaterade tester och hälsokontroller

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hälsokontroll viktminskning
 • Identifierar hinder för viktnedgång.
 • Få ökad insyn i din metabolism.
 • Hälsokontroll inför eller under viktnedgång.

795 kr