Muskelbristning

En muskelbristning är en skada som inträffar när muskelfibrer delvis bryts eller sträcks ut på ett oönskat sätt. Detta kan orsakas av plötsliga rörelser, överansträngning eller trauma.

Symtom muskelbristning

En muskelbristning kan variera beroende på skadans allvar och vilken muskel som är drabbad. Vanliga symtom inkluderar:

 • Smärta: Smärta är det mest framträdande symptomet. Smärtan kan vara plötslig och intensiv vid tidpunkten för skadan eller utveckla sig gradvis. Smärtan förekommer oftast i det drabbade området av muskeln.

 • Svullnad: Efter en muskelbristning kan det uppstå svullnad i det skadade området. Svullnaden kan vara märkbar och gör att det drabbade området känns tjockare än vanligt.

 • Ömhet: Det drabbade området kan vara ömt vid beröring eller tryck. Ömheten kan göra det smärtsamt att använda muskeln.

 • Muskelsvaghet: Efter en bristning kan muskeln känna sig svag eller oförmögen att utföra sitt normala arbete. Detta kan vara särskilt märkbart när du försöker använda muskeln.

 • Begränsad rörlighet: Beroende på skadans omfattning kan det vara svårt att röra det drabbade området eller utföra vissa rörelser utan smärta eller obekvämlighet.

 • Eventuell blåmärken: I vissa fall kan det bildas blåmärken eller blödningar i det skadade området, särskilt om muskelbristningen är mer allvarlig.

 • Eventuell "plopp"-känsla: Vissa personer upplever en känsla av att något har "ploppat" i muskeln vid tidpunkten för skadan.

Det är viktigt att söka medicinsk vård om du misstänker att du har en muskelbristning.

Muskelstukningar eller muskelsträckningar kan uppstå av olika anledningar. Här är några vanliga orsaker till muskelbristningar:

 • Plötslig överbelastning: En kraftig och plötslig belastning på en muskel kan leda till bristning. Det kan hända under fysisk aktivitet särskilt om muskeln är oförberedd eller inte har uppvärmts ordentligt.

 • Överansträngning: Upprepad användning av en muskel utan tillräcklig återhämtningstid kan orsaka små skador på muskelfibrerna och leda till en bristning. Det är vanligt inom idrott och träning.

 • Ålder: Åldern kan påverka musklernas elasticitet och öka risken för muskelbristningar särskilt hos äldre personer.

 • Otillräcklig uppvärmning: Att inte värma upp musklerna ordentligt innan fysisk aktivitet kan öka risken för muskelbristning.

 • Muskelsvaghet eller obalans: Om en muskel är svag eller om det finns en obalans mellan olika muskelgrupper i kroppen kan det öka risken för bristningar.

 • Orientering av muskler: Vissa muskler är mer benägna att brista än andra beroende på deras placering och hur de används i olika aktiviteter.

 • Tidigare skador: Om en muskel har skadats tidigare även om den har läkt kan den vara mer mottaglig för framtida bristningar.

 • Brist på stretching och flexibilitet: Otillräcklig stretching och bristande flexibilitet i musklerna kan öka risken för bristningar under rörelse.

 • Yttre trauma: Direkt påverkan på muskeln genom slag eller stötar kan också orsaka muskelbristningar.

 • Medicinska tillstånd: Vissa medicinska tillstånd, som muskeldystrofi eller andra neuromuskulära sjukdomar kan göra musklerna mer mottagliga för bristningar.

För att minska risken för muskelbristningar är det viktigt att värma upp ordentligt före träning, träna regelbundet för att stärka musklerna och vara medveten om kroppens signaler under fysisk aktivitet.