Gikt

Orsaken till gikt är oftast att kroppen producerar för mycket urinsyra eller inte kan eliminera den tillräckligt snabbt.

Vad är Gikt?

Gikt är oftast mer förekommande hos män och risken för att drabbas ökar med åldern. Kvinnor som lider av gikt tenderar vanligtvis att uppleva symptom först efter klimakteriet. För många personer är gikt en återkommande åkomma där de kan uppleva flera giktattacker under ett år. Ibland kan dessa attacker vara sporadiska men de flesta drabbas åtminstone en gång till inom ett år. I vissa fall kan gikt leda till långvariga inflammationer som påverkar flera leder samtidigt. Detta kan vara särskilt smärtsamt och funktionsnedsättande. I mer ovanliga situationer kan gikt utvecklas till en kroniskt besvärlig åkomma där personen upplever ständig eller återkommande smärta och ledproblem.

Symtomer innebär

Symtomen på gikt kan variera och de vanligaste symtomen inkluderar:

 • Giktattacker: Plötsliga och kraftiga smärtattacker är ett karakteristiskt kännetecken för gikt. Dessa attacker påverkar oftast en led, vanligtvis stortån, men de kan också förekomma i andra leder som knän, fotleder, händer eller handleder.

 • Ledsvullnad och rodnad: Den drabbade leden kan bli svullen, röd och varm under en giktattack. Detta är resultatet av inflammationen som orsakas av urinsyrekristallerna.

 • Svår smärta: Smärtan vid en giktattack är vanligtvis mycket intensiv och skarp. Det kan vara så smärtsamt att det påverkar förmågan att använda den drabbade leden.

 • Ömhet: Beröring eller tryck på den drabbade leden kan vara mycket ömt under en attack.

 • Feber: Ibland kan giktattacker åtföljas av en mild feber.

 • Minskad ledrörlighet: Efter en giktattack kan det ta tid för ledens rörlighet att återgå till det normala.

Orsaker Gikt

Gikt orsakas främst av en hög nivå av urinsyra i kroppen vilket kan leda till bildandet av urinsyrekristaller i lederna. Urinsyra är en naturlig biprodukt av kroppens ämnesomsättning särskilt när den bryter ner puriner. Det finns flera faktorer och orsaker som kan öka risken för att utveckla gikt:

 • Kost: En kost som är rik på puriner kan öka produktionen av urinsyra i kroppen. Puriner finns i livsmedel som rött kött, skaldjur, organkött, vissa fiskar och vissa alkoholhaltiga drycker, särskilt öl.

 • Övervikt och fetma: Överviktiga personer har en högre risk att utveckla gikt eftersom överskott av kroppsfett kan öka produktionen av urinsyra och minska kroppens förmåga att eliminera den.

 • Ärftlighet: Om det finns en familjehistoria av gikt är risken högre eftersom det finns en ärftlig komponent.

 • Ålder och kön: Risken för gikt ökar med åldern och män löper generellt sett större risk att utveckla gikt än kvinnor. Kvinnor löper dock ökad risk efter klimakteriet.

 • Mediciner: Vissa mediciner som vissa diuretika och läkemedel som sänker blodtrycket kan öka urinsyranivåerna och öka risken för gikt.

 • Njursjukdomar: Njursjukdomar kan påverka förmågan att eliminera urinsyra från kroppen och därmed öka risken för gikt.

Det är viktigt att notera att även om dessa faktorer ökar risken för gikt innebär det inte nödvändigtvis att en person med dessa riskfaktorer kommer att utveckla gikt. Att följa en hälsosam kost hantera vikt och undvika alkoholöverskott kan hjälpa till att minska risken och förebygga gikt.