Artros

Header

De vanligaste symptomen på artros inkluderar smärta i de drabbade lederna, stelhet som kan vara särskilt märkbar på morgonen eller efter långvarig inaktivitet, samt nedsatt rörlighet. Dessa symtom kan avsevärt påverka en personens livskvalitet.

Testmottagningen.se - Hälsokontroller för ökat välmående

Prisvärda hälsokontroller

Vad är Artros

I lederna där kroppens ben möts finns en skyddande hinna som kallas ledbrosk. Ledbrosket fungerar som en stötdämpare och möjliggör smidig rörelse genom att förhindra att benen skaver mot varandra. I dessa leder finns även ledvätska som är ansvarig för att förse ledbrosket med syre och näring. Vid fysisk aktivitet produceras mer ledvätska vilket är viktigt för att upprätthålla ledernas hälsa.

Artros uppstår när ledbrosket bryts ned snabbare än kroppen kan reparera det vilket resulterar i en obalans i leden. Denna obalans kan orsaka en tillstånd som kallas ledsvikt där ledens funktion försämras och smärta och stelhet kan uppstå. Artros är en kronisk sjukdom som vanligtvis utvecklas över tid och kan påverka olika leder i kroppen, inklusive knän, höfter, händer och rygg.

Behandlingen av artros fokuserar på att lindra smärta förbättra ledens funktion och hjälpa patienten att bibehålla en aktiv livsstil. Det kan inkludera olika metoder som mediciner, fysioterapi, livsstilsförändringar och i vissa fall kirurgiska ingrepp beroende på svårighetsgraden av sjukdomen.

Symtom vid Artros

Artros manifesterar sig genom ett antal tydliga symptom som kan vara både smärtsamma och begränsande. De vanligaste symptomen vid artros inkluderar:

 • Smärta: Smärta är en dominerande symptom vid artros. Den kan vara ihållande eller uppstå vid fysisk aktivitet och belastning på de drabbade lederna. Smärtan kan variera i intensitet och påverkar vardagliga aktiviteter.

 • Stelhet i den sjuka leden: Människor med artros upplever ofta stelhet i lederna, särskilt på morgonen eller efter långvarig inaktivitet. Det kan vara svårt att komma ur sängen eller resa sig efter att ha suttit still.

 • Minskad rörlighet: Artros kan leda till en minskad förmåga att röra den drabbade leden fullständigt. Det kan begränsa rörligheten och göra det svårt att utföra normala dagliga aktiviteter.

 • Muskelsvaghet: Musklerna som omger de drabbade lederna kan försvagas på grund av smärta och nedsatt användning. Detta kan bidra till ytterligare rörelsebegränsningar och problem.

 • Trötthet: Artros kan också orsaka en känsla av allmän trötthet och utmattning, särskilt när smärtan är konstant eller återkommande.

Symptomen vid artros utvecklas vanligtvis gradvis över tid. De kan vara intermittent, med perioder av tydligare besvär och perioder med mildare symptom. Det är viktigt att notera att artros kan påverka olika leder i kroppen, inklusive fingrar, tår, knän, höfter, rygg, axlar och käke. Vid inflammation i ledbrosket kan lederna bli röda och varma. Dessutom kan små knutor eller benutväxter, kända som Heberdens knutor, bildas på de yttersta fingerlederna, vilket kan orsaka smärta men är inte farligt i sig. För att hantera artros och lindra dess symptom är det viktigt att söka medicinsk rådgivning och utforska lämplig behandling.

Orsaker till Artros

Det finns flera faktorer och orsaker som kan bidra till utvecklingen av artros:

 • Ärftlighet: Det kan finnas en ärftlig komponent i utvecklingen av artros. Om det finns fall av artros i din familj, kan du vara mer benägen att utveckla sjukdomen.

 • Långvarig överbelastning: Att utsätta lederna för långvarig överbelastning särskilt om det är i yrken som kräver tunga lyft eller upprepad belastning, kan öka risken för artros. Detta är särskilt vanligt i höft- och knäleder.

 • Övervikt och fetma: Övervikt och fetma kan öka belastningen på lederna, särskilt knän och höfter, vilket ökar risken för artrosutveckling.

 • Idrottsskador: Tidigare idrottsskador, särskilt på knän och höfter, kan öka risken för att utveckla artros senare i livet. Många allvarliga knäskador som korsbandskador kan leda till artros senare i livet.

 • Ålder: Risken att utveckla artros ökar med åldern. Ledsbrosket blir mer benäget att nedbrytas och förlora sin elasticitet med tiden.

 • Muskelsvaghet och fysisk inaktivitet: Svaga muskler och brist på fysisk aktivitet kan sätta ökad press på lederna och ledbrosket vilket ökar risken för artros.

 • Ledskador: Medfödda eller förvärvade ledskador kan öka risken för artros. Exempel på sådana skador inkluderar ledinstabilitet eller tidigare broskskador.

Det är viktigt att förstå dessa riskfaktorer och vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för att utveckla artros, särskilt om du har en familjehistorik av sjukdomen eller om du har utsatts för någon av ovan nämnda faktorer.