Moderkaksavlossning

Moderkaksavlossning även känd som placental avlossning är en medicinsk nödsituation under graviditeten där moderkakan delvis eller helt lossnar från livmoderväggen före förlossningen.

Vad är en moderkaka?

Moderkakan även känd som placenta är ett viktigt och unikt organ som utvecklas under graviditeten. Det tjänar flera avgörande funktioner i samband med fostrets utveckling och skyddar dess välbefinnande. Här är några nyckelfakta om moderkakan:

 • Ursprung och utveckling: Moderkakan utvecklas i livmodern när en kvinna blir gravid. Den bildas från celler som kommer från både embryots ursprungliga zygotiska celler och moderns livmodervävnad.

 • Fysisk beskrivning: Moderkakan är en platt, köttig skiva som sitter fast i livmoderns vägg. Den är fylld med blodkärl och kopplad till fostrets navelsträng.

 • Förnödenheter och syre: Moderkakan fungerar som ett förnödenhetsorgan för det ofödda barnet. Den levererar syre och näring till fostret genom moderns blodcirkulation.

 • Avfallsprodukter: Moderkakan tar också bort avfallsprodukter från fostrets blodomlopp och eliminerar dem genom moderns blod.

 • Skyddande barriär: Moderkakan fungerar som en barriär som skyddar fostret mot vissa skadliga ämnen som vissa bakterier och virus. Den filtrerar och reglerar vad som kommer in i fostrets blodomlopp.

 • Endokrint organ: Moderkakan producerar hormoner inklusive hCG (humant koriongonadotropin) och progesteron som är viktiga för att upprätthålla graviditeten och stödja fostrets tillväxt.

 • Avlägsnande: Efter förlossningen avlägsnas moderkakan naturligt från livmodern, vanligtvis som en del av efterbörden.

Moderkakan är avgörande för att stödja den växande fostrets behov under graviditeten och fungerar som en fysiologisk länk mellan modern och barnet.

Vad är en moderkakavlossning?

Moderkaksavlossning innebär att hela eller delar av moderkakan lossnar för tidigt. Det sker oftast mot slutet av graviditeten eller under förlossningen. Det är ovanligt men kan vara allvarligt och till och med livshotande för både dig och fostret. Ibland leder avlossningen till en för tidig förlossning och fosterdöd. Moderkaksavlossning kallas på latin för abruptio placentae.

Symtom på moderkaksavlossning

Symtomen på moderkaksavlossning kan variera i svårighetsgrad men de inkluderar ofta följande:

 • Svår buksmärta: Smärta i nedre delen av magen kan vara det mest uppenbara och allvarliga symptomet. Smärtan kan vara plötslig, skarp och intensiv.

 • Vaginal blödning: Blödning från slidan är vanligt vid moderkaksavlossning. Blodet kan vara mörkt eller ljusrött och kan vara kraftigt eller i mindre mängder.

 • Ökad livmodertonus: Livmodern kan kännas mycket spänd eller stel när du rör vid den. Detta beror på att blod ansamlas mellan moderkakan och livmoderväggen.

 • Ökad hjärtfrekvens: Din hjärtfrekvens kan öka om du lider av moderkaksavlossning särskilt om det leder till chock.

 • Yrsel och svimning: Förlusten av blod på grund av moderkaksavlossning kan leda till yrsel, svimning eller medvetslöshet.

Det är viktigt att notera att symtomen på moderkaksavlossning kan variera från kvinna till kvinna och från graviditet till graviditet. Vissa kvinnor kan uppleva alla dessa symtom, medan andra bara har några av dem.

Behandling av moderkaksavlossning:

Om moderkakan är på väg att lossna krävs omgående sjukhusvård och lämplig behandling. Behandlingsåtgärderna varierar beroende på allvaret och graviditetsstadiet:

När brådskan är akut: I akuta fall där moderkaksavlossningen är betydande och det finns en hög risk för blodförlust och syrebrist hos fostret kan en omedelbar akut kejsarsnitt bli nödvändigt. Efter födseln kan barnet behöva en blodtransfusion om det lider av blodbrist. Dessutom kan modern behöva behandling med läkemedel för att hantera eventuell blodbrist efter förlossningen.

När brådskan är mindre påtaglig: I situationer där avlossningen är mindre omfattande och fostret är stabilt, kan en mindre brådskande strategi användas. Vid en delvis avlossad moderkaka före vecka 36 av graviditeten kan du eventuellt få vänta på förlossning och stanna på sjukhuset för övervakning. Detta beslut fattas av läkare efter noggrann bedömning av risker och fördelar. Eftersom fostrets lungor fortfarande kan vara omogna kan det vara fördelaktigt att invänta en mer lämplig tidpunkt för förlossningen. Om tillståndet förbättras och blödningen avtar kan du till och med få åka hem igen, dock med regelbundna undersökningar för att övervaka moderkakan. Ibland kan läkemedel förhindra värkar och stimulera mognaden av fostrets lungor.