🌸 Få 10% rabatt – ange kod: MORSDAG

Havandeskapsförgiftning

Havandeskapsförgiftning uppstår vid ungefär tre procent av alla graviditeter.

Vad är Havenskapsförgiftning

Preklampsi, även känt som havandeskapsförgiftning är en allvarlig medicinsk komplikation som kan uppstå under graviditeten. Det kännetecknas av högt blodtryck och ofta påverkan på flera organsystem, inklusive lever, njurar och blodkärl. Preklampsi är en potentiellt farlig tillstånd och kan hota både den gravida kvinnans hälsa och fostrets hälsa. Det kan uppstå efter vecka 20 av graviditeten och vanligtvis uppstår det under de senare stadierna av graviditeten men det kan också inträffa tidigare.

Diagnos Havenskapsförgiftning

Diagnosen fastställs om en gravid kvinna har nått vecka 20 och samtidigt upplever en av följande faktorer:

 • Högt blodtryck (hypertoni): Detta är en av de mest karakteristiska egenskaperna hos preklampsi. Högt blodtryck kan vara en indikation på att något inte står rätt till.

 • Proteinuri: Detta innebär att det finns onormala mängder protein i urinen vilket kan vara ett tecken på njurskador, en vanlig komplikation av preklampsi.

 • Huvudvärk: Gravida kvinnor med preklampsi kan uppleva svåra huvudvärk som inte lindras av vanliga smärtstillande medel.

 • Synstörningar: Synproblem som dimsyn, ljuskänslighet eller fläckar framför ögonen kan uppstå.

 • Magsmärtor: Smärta eller obehag i övre delen av buken kan vara ett symptom på preklampsi, vilket kan indikera att levern är påverkad.

 • Kräkningar: Illamående och kräkningar kan förekomma som ett symptom på preklampsi.

 • Svullnad: Svullnad, särskilt i händer, fötter och ansikte (ödem), är vanligt förekommande, men det är viktigt att notera att svullnad i sig inte alltid är ett säkert tecken på preklampsi.

Dessa symtom kan variera i svårighetsgrad och förekomst. Det är viktigt att om du upplever några av dessa symtom under din graviditet ska du omedelbart kontakta din läkare eller en vårdgivare för en noggrann utvärdering. Det är viktigt att komma ihåg att diagnosen preklampsi är allvarlig och kräver noggrann övervakning och vård av en läkare. Preklampsi kan leda till komplikationer för både modern och fostret om den inte hanteras på ett lämpligt sätt.

Orsak till Havendeskapsförgiftning

Forskare har identifierat flera faktorer som kan spela en roll i uppkomsten av preklampsi men den exakta orsaken är inte känd. Här är några av de faktorer som anses spela en roll:

 1. Placenta: Problemet verkar börja i moderkakan (placenta). Preklampsi förefaller ha samband med en otillräcklig utveckling av blodkärl i moderkakan vilket kan leda till nedsatt blodflöde och syretillförsel till fostret. Detta kan utlösa en inflammatorisk reaktion i kroppen som påverkar blodkärlens funktion.

 2. Genetik: Det finns en genetisk komponent i preklampsi. Kvinnor som har en familjehistoria av preklampsi löper en ökad risk att själva drabbas av tillståndet.

 3. Immunologiska faktorer: En överreaktion i immunsystemet kan spela en roll i utvecklingen av preklampsi. Detta kan utlösas av de förändringar som sker i moderkakan.

 4. Blodkärlsfaktorer: Ändringar i blodkärlens funktion och ton kan förekomma hos kvinnor med preklampsi. Dessa ändringar kan bidra till högt blodtryck och andra symptom.

 5. Första graviditeten: Förstföderskor löper en något högre risk för att utveckla preklampsi.

 6. Flerfödslar: Kvinnor som väntar tvillingar eller flerlingar löper också ökad risk för preklampsi.

 7. Fetma och andra hälsoproblem: Underliggande hälsoproblem som fetma, diabetes och högt blodtryck ökar risken för preklampsi.

Det är viktigt att notera att preklampsi kan variera i svårighetsgrad från milda till allvarliga fall. En tidig diagnos och noggrann medicinsk övervakning under graviditeten är avgörande för att hantera och minimera riskerna med preklampsi.