Matallergi

När en matallergi inträffar aktiveras kroppens immunsystem och utlöser en allergisk reaktion som uppstår efter att du har ätit ett specifikt födoämne. Det är viktigt att notera att även en minimal mängd av det allergiframkallande ämnet kan vara tillräcklig för att utlösa en födoämnesallergi vilket kan resultera i en rad obehagliga symtom, inklusive magont, hudutslag och andningssvårigheter.

Det är lätt hänt att blanda ihop begreppen när det gäller reaktioner mot mat. Det är till exempel vanligt med gluten- och laktosintolerans. Intolerans är en annan sorts reaktion som inte involverar immunsystemet.

Orsaker till matallergi:

Matallergi är en komplex och mångfacetterad hälsotillstånd där kroppens immunsystem reagerar negativt på specifika ämnen som finns i vissa livsmedel. De exakta orsakerna till matallergi är ännu inte fullständigt förstådda, men forskningen har identifierat flera faktorer som tros spela en roll i dess uppkomst: - Genetisk predisposition: Det finns en genetisk komponent i matallergi, och personer med en familjehistoria av allergier löper en ökad risk att utveckla matallergi själva. Specifika gener kan påverka hur immunsystemet reagerar på vissa ämnen i mat. - Miljömässiga faktorer: Exponering för allergener och miljöfaktorer kan påverka risken för matallergi. Tidig exponering för potentiella allergener, såsom nötter eller ägg, kan öka risken för att utveckla allergi mot dessa livsmedel. - Immunsystemets utveckling: Immunsystemet hos spädbarn är under utveckling och kan reagera på nya ämnen på olika sätt. Detta kan bidra till att utveckla matallergier under tidig barndom. - Ämnesexponering: Specifika proteiner och ämnen i vissa livsmedel är kända för att vara mer allergiframkallande än andra. Exempel inkluderar äggvita, mjölkprotein och jordnötter. När kroppen kommer i kontakt med dessa ämnen kan den utveckla en allergisk reaktion. - Tarmhälsa och mikrobiom: Forskning har visat att tarmhälsa och balansen i tarmmikrobiomet kan påverka risken för matallergi. Ett hälsosamt mikrobiom kan bidra till att förhindra allergiska reaktioner.

Symtom på matallergi:

  • Hudreaktioner: Detta kan inkludera klåda, rodnad, utslag (eksem eller nässelfeber), svullnad eller svårt att klia sig. Hudreaktioner är vanliga vid matallergi och kan vara lokaliserade till ett område eller spridas över kroppen.
  • Magsymtom: Matallergi kan leda till magproblem som illamående, kräkningar, buksmärta, gaser och diarré. Mag- och tarmbesvär är vanliga särskilt hos barn med matallergi.
  • Andningssvårigheter: En allergisk reaktion på mat kan också påverka luftvägarna. Symtom kan inkludera hosta, pipande andning, andnöd eller trångt i halsen och bröstet. Detta är ett allvarligt tecken och kan indikera en potentiell anafylaktisk reaktion, som är en akut nödsituation.
  • Nasala symtom: Rinnande näsa, nästäppa och nysningar kan förekomma vid matallergi, särskilt om det finns en korsreaktion med pollenallergi.
  • Cirkulationsproblem: Vid svåra allergiska reaktioner kan blodtrycket sjunka, och personen kan uppleva yrsel, medvetslöshet eller kollaps.
  • Anafylaktisk chock: I mycket sällsynta fall kan matallergi leda till en livshotande anafylaktisk chock. Detta är en akut reaktion som kan orsaka andningssvårigheter, snabb hjärtrytm, svullnad av ansiktet och halsen samt medvetslöshet. Anafylaxi kräver omedelbar medicinsk vård.

Behandling vid matallergi:

Behandling vid matallergi går i första hand ut på att förebygga reaktioner genom att helt undvika de livsmedel som du är allergisk mot. Vid svåra matallergier finns allergimediciner som läkare skriver ut på recept.