Hälsokontroller

Information om våra hälsotester.

Lägg de hälsotester eller hälsokontroller du vill utföra i varukorgen, gå till kassan och välj det betalningsalternativ som passar dig. Efter genomförd betalning får du en orderbekräftelse och din remiss är skickad elektronisk till den provtagningsenhet du har valt och finns redo inför ditt besök.

Läs mer

Nej, blodprover ersätter inte kontakt med sjukvården som tillsammans med sjukdomshistoria, kliniska undersökningar och eventuella blodprover kan ställa en diagnos.

Läs mer

Ja, du kan beställa flera produkter på samma gång.

Läs mer

För att skydda oss mot sjukdomar och andra hälsorelaterade problem bör vi regelbundet genomgå hälsokontroller. Det hjälper oss att förebygga många kroniska sjukdomar och identifiera tecken på sjukdom och infektioner.

Läs mer