PTH

Paratyreoideahormon

Paratyreoideahormon PTH

Parathormon eller paratyreoideahormon (PTH) är ett hormon som produceras av bisköldkörtlarna. PTH har en avgörande roll i regleringen av kalciumbalansen i kroppen.

Paratyreoideahormon, PTH?

Parathormon eller paratyreoideahormon (PTH) är ett hormon som produceras av bisköldkörtlarna. Bisköldkörtlarna är små körtlar belägna på framsidan av halsen bakom sköldkörteln. PTH har en avgörande roll i regleringen av kalciumbalansen i kroppen. Parathormonets främsta uppgift är att säkerställa att kalciumnivån i blodet hålls inom ett optimalt och stabilt nivå vilket är avgörande för att stödja flera fysiologiska processer i kroppen.

Vad har paratyreoideahormon för funktion?

PTH agerar genom att frigöra kalcium från skelettet och minska kalciumutsöndringen i urinen i njurarna. Dessutom hjälper PTH D-vitamin att förbättra kalciumupptaget från tarmen, vilket i sin tur höjer kalciumnivån i blodet.

Varför analyseras parathormon?

Analyser av parathormon genomförs i syfte att bedöma samt övervaka kalciumreglering i kroppen och för att diagnostisera och följa sjukdomar och tillstånd som påverkar bisköldkörtlarna och kalciummetabolismen. Här är några av de främsta skälen till varför PTH analyseras:

 • Diagnos av bisköldkörtelsjukdomar: PTH-analyser genomföras för att diagnostisera sjukdomar som påverkar bisköldkörtlarna till exempel primär hyperparatyreoidism (en sjukdom där bisköldkörtlarna överproducerar PTH), sekundär hyperparatyreoidism (en komplikation av vissa andra sjukdomar som leder till förhöjda PTH-nivåer) och bisköldkörteladenom (en godartad tumör i bisköldkörtlarna).
 • Utvärdering av kalciumreglering: PTH-nivåerna hjälper till att identifiera hur väl kroppen reglerar kalciumnivåerna i blodet. Höga nivåer av PTH kan indikera att kroppen försöker öka blodkalciumnivån. Låga nivåer kan indikera en överproduktion av kalcium eller problem med kalciumabsorptionen.
 • Uppföljning vid behandling: Individer som är diagnotiserade med en bisköldkörtelsjukdom eller andra kalciumrelaterade tillstånd kan behöva behandling för att normalisera PTH-nivåerna. PTH-analyser används då för att övervaka behandlingen och för att justera medicineringen över tid.
 • Utvärdering av kalciumreglering: PTH-nivåerna hjälper till att identifiera hur väl kroppen reglerar kalciumnivåerna i blodet. Höga nivåer av PTH kan indikera att kroppen försöker öka blodkalciumnivån. Låga nivåer kan indikera en överproduktion av kalcium eller problem med kalciumabsorptionen.
 • Utvärdering av njurfunktion: PTH-analyser kan även vara användbara för att bedöma njurfunktionen eftersom njurarna är involverade i kalciummetabolismen. Höga PTH-nivåer kan vara en indikator på njurproblem.
 • Vad betyder ett förhöjt värde av parathormon?

  Ett förhöjt värde av parathormon (PTH), även känt som hyperparatyreoidism, indikerar att bisköldkörtlarna producerar för mycket PTH. Detta kan bero på flera olika orsaker och kan ha olika kliniska konsekvenser beroende på omständigheterna.

  Vad betyder ett lågt värde av parathormon?

  Ett lågt värde av parathormon (PTH) kan indikera hypoparatyreoidism, ett tillstånd där bisköldkörtlarna inte producerar tillräckligt med PTH. Detta kan ha olika orsaker och påverkar kalciumregleringen i kroppen på ett sätt som kan vara skadligt.

  Vad är referensintervallet för parathormon P-PTH?

  Referensintervallet för parathormon (PTH) i blodet kan variera något mellan olika laboratorier och metoder som används för analys. Dessutom kan det variera beroende på individens ålder och kön. I allmänhet brukar referensintervallet för PTH vara ungefär: 2,0 - 9,3 pmol/L: (Referensintervallet avser ett fasteprov på morgonen).

Tester som innehåller markören Paratyreoideahormon PTH

Hormontester

Hormontester


PTH
Bisköldkörtelprov

Parathormon, PTH

 • Mäter nivån av PTH, Parathormon.
 • Analys av paratyreoideahormon.
 • Indikation för bisköldkörtelfunktion.
 • Få insikt om kalciumbalansen.

239 kr