FSH

FSH

Follitropin

FSH (follikelstimulerande hormon), är ett könshormon som produceras av hypofysen i hjärnan och har stor inverkan för reproduktiv hälsa och fertilitet hos både män och kvinnor.

Testmottagningen.se - Hälsokontroller för ökat välmående

Prisvärda hälsokontroller

Vad är Follitropin, FSH?

Follitropin eller FSH (follikelstimulerande hormon), är ett hormon som produceras av hypofysen i hjärnan och spelar en viktig roll i både kvinnors och mäns reproduktionssystem.

Hos kvinnor stimulerar follikelstimulerande hormon tillväxten av folliklar, vilket är avgörande för äggproduktion och ägglossning. Utan FSH kan ägg inte mogna ordentligt och ägglossning kan inte ske. Därför är FSH-nivåer en väldigt viktig indikator på en kvinnas fertilitet och används för att bedöma äggstocksfunktionen.

Hos män stimulerar FSH produktionen av spermier i testiklarna. Låga nivåer av FSH hos män kan indikera ett lågt spermieantal eller problem med spermiekvaliteten. FSH-nivåer kan också användas för att diagnostisera hypofystumörer eller andra problem med hypofysen.

Varför analyseras AMH-nivåerna?

FSH-nivån analyseras för att hjälpa till att identifiera underliggande hälsoproblem och optimera behandlingar för att uppnå graviditet.

För kvinnor används FSH-analysen för att bedöma äggstocksfunktionen. Höga nivåer av FSH kan indikera att äggstockarna behöver mer stimulans från hypofysen, vilket kan tyda på en minskning av äggstocksreserven eller en annan underliggande hormonell obalans. Låga nivåer av FSH kan å andra sidan indikera en brist på ägglossning eller andra fertilitetsproblem.

För män används FSH-nivåanalysen för att bedöma testikelns funktion. Låga nivåer av FSH hos män kan indikera ett lågt spermieantal eller problem med spermiekvaliteten.

Tester som innehåller markören Follitropin

Hormontester
FSH
Fortplantningshormon

FSH Follikelstimulerande hormon

  • Mäter din nivå av follikelstimulerande hormon.
  • FSH-prov analys av Follitropin.
  • Få ökad insikt om din fortplantningsförmåga.

95 kr