🌸 Få 10% rabatt, ange kod: MIDSOMMAR10 i kassan 🇸🇪
EPO

Njurproducerat hormon

Erytropoietin EPO

Erytropoietin (EPO) är ett hormon som utsöndras i njurarna för att reglera produktionen av röda blodkroppar. Analys genomförs vid diagnosen av blodrelaterade sjukdomar som anemi och polycytemi samt för att behandla anemi kopplad till kroniska sjukdomar.

Erytropoietin EPO

Erytropoietin (EPO) är ett hormon som produceras av njurarna och utsöndras för att reglera produktionen av röda blodkroppar. EPO används främst för att diagnostisera olika blodsjukdommar, såsom anemi eller polycytemi. EPO-nivåerna kan indikera huruvida kroppen svarar korrekt på behovet av att öka produktionen av röda blodkroppar i samband med syrebrist eller andra relaterade tillstånd. Dessutom används EPO terapeutiskt för att behandla vissa former av anemi, särskilt de som är associerade med kronisk njursjukdom./p>

Varför analyseras erytropoietin EPO?

När läkare misstänker att någon har för många röda blodkroppar, en sjukdom som kallas polycytemia vera, kan de mäta nivåerna av ett hormon som heter erytropoietin (EPO) i blodet. För män och kvinnor finns det specifika gränsvärden för hemoglobin och hematokrit som kan peka på sjukdomen. Om EPO-nivåerna är onormalt låga eller i det lägre normalområdet, kan det indikera polycytemia vera. Å andra sidan, om EPO är högt, kan det tyda på en annan typ av tillstånd där kroppen producerar för många röda blodkroppar på grund av andra orsaker än polycytemia vera.

Högt provsvar av erytropoietin

Ett högt värde av erytropoietin (EPO) i blodet kan indikera att kroppen försöker producera fler röda blodkroppar som svar på låga syrenivåer, vilket kan bero på olika tillstånd som kronisk syrebrist, vissa njursjukdomar eller tillstånd där njurarna producerar för mycket EPO. Det kan också tyda på en reaktion på anemi eller andra medicinska tillstånd som kräver en ökad produktion av röda blodkroppar för att förbättra syretransporten i kroppen.

Lågt provsvar av erytropoietin?

Ett lågt värde av erytropoietin (EPO) kan tyda på att njurarna inte producerar tillräckligt med EPO för att stimulera produktionen av röda blodkroppar, vilket kan leda till anemi. Detta kan vara ett tecken på njursvikt eller andra tillstånd som påverkar njurarnas förmåga att känna av kroppens syrebehov och reagera adekvat. Låga EPO-nivåer kan också observeras i vissa fall av polycytemia vera, en sjukdom där kroppen producerar för många röda blodkroppar.

Erytropoietin behandling e

EPO behandling används främst för att hantera och behandla anemi som är associerad med kronisk njursjukdom. Genom att administrera EPO efterliknar man kroppens naturliga respons på syrebrist i blodet genom att stimulera benmärgen att producera fler röda blodkroppar. Detta hjälper till att förbättra syresättningen och minska symtomen på anemi. Behandlingen utformas baserat på patientens behov och kräver övervakning av behandlande läkare för att säkerställa effektivitet och minska risken för biverkningar.

Tester som innehåller markören Erytropoietin EPO

Hormontester

Hormontester


EPO
Glykoproteinhormon

Erytropoietin EPO

  • Analys av Erytropoietin EPO.
  • Vid misstanke om anemi eller polycytemi.
  • Glykoproteinhormon.

839 kr