Kortsiktiga och långsiktiga komplikationer vid typ 1 diabetes

Kortsiktiga och långsiktiga komplikationer vid typ 1 diabetes

Det finns en mängd olika komplikationer som kan uppstå vid diabetes. Ketoacidos och insulinkänning är två komplikationer som kan komma snabbt. Men det finns även andra komplikationer som kan uppstå längre fram i tiden.

Komplikationer som kan uppstå snabbt av typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes kan orsaka både snabba och långsiktiga komplikationer. Snabba komplikationer uppstår när blodsockernivåerna är mycket höga eller mycket låga. Dessa tillstånd kan vara livshotande och kräver omedelbar medicinsk intervention. Några av de snabba komplikationerna inkluderar:

Ketoacidos

Ketoacidos kan uppstå när blodsockernivåerna är mycket höga och det finns brist på insulin i kroppen. Detta tillstånd kan vara farligt och kräver omedelbar behandling. Symtom på ketoacidos inkluderar buksmärta, illamående, kräkningar, yrsel och andningssvårigheter.

Insulinkänning

Insulinkänning, även känt som hypoglykemi, inträffar när blodsockernivåerna sjunker kraftigt. Detta tillstånd kan leda till medvetslöshet och kräver snabb behandling. Symtom på insulinkänning inkluderar svettning, darrningar, hjärtklappning, förvirring och hunger.

Läs också: Diabetes typ 1 – en autoimmun sjukdom som drabbar ca 1% i Sverige

Komplikationer som kan uppstå senare på grund typ 1 diabetes

Långsiktiga komplikationer kan utvecklas över tid om blodsockernivåerna inte kontrolleras noggrant. Dessa komplikationer kan påverka olika delar av kroppen, inklusive ögonen, njurarna, hjärtat och nerverna. Några av de vanligaste långsiktiga komplikationerna inkluderar:

Diabetesretinopati

Höga blodsockernivåer kan skada de små blodkärlen i ögonen och orsaka skador på näthinnan. Detta tillstånd kallas diabetesretinopati och kan leda till synnedsättning och till och med blindhet om det inte behandlas i tid.

Njursjukdom

Diabetes kan påverka njurarna och orsaka skador på de små blodkärlen i njurarna. Detta kan leda till nedsatt njurfunktion och i svåra fall njursvikt. Det är viktigt att regelbundet övervaka njurfunktionen och vidta åtgärder för att förhindra eller sakta ner progressionen av njursjukdom.

Hjärt-kärlsjukdom

Höga blodsockernivåer kan skada blodkärlen i hjärtat och öka risken för hjärtinfarkt, stroke och kärlkramp. Det är viktigt att kontrollera blodsockernivåerna, blodtrycket och kolesterolnivåerna för att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar.

Nervskador

Diabetes kan skada nerverna i kroppen, vilket kan leda till känselnedsättning och domningar. Detta kan påverka främst fötterna och orsaka sår som inte läker ordentligt. Det är viktigt att regelbundet undersöka fötterna och vidta åtgärder för att förhindra sårinfektioner och amputationer.

Relaterade tester

HbA1c
Diabetes & blodsockertest

HbA1c

 • Blodsockertest, analys av din blodsockerhalt.
 • Påvisar eventuell risk att få diabetes mellitus typ-2.
 • Analyseras för att screena och diagnostisera diabetes mellitus typ-2.
 • Visar halten av ditt långtidssocker.

79 kr

Hälsokontroll - Diabetes
 • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes.
 • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer.
 • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden.
 • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes.

495 kr

C-peptid
Diabetestest

C-peptid

 • Mäter nivå C-Peptid
 • Ger svar på typ av diabetes
 • Blodprov inför beslut om behandling
 • Rekommenderas tillsammans med glukos

149 kr

Glukos
Blodsockertest

Glukos

 • Mäter din glukoshalt, blodsocker.
 • Få bättre insikt i dina blodsockernivåer.
 • Kan påvisa om du ligger i riskzon för diabetes.

89 kr