Diabetes typ 1 – en autoimmun sjukdom som drabbar ca 1% i Sverige

Diabetes typ 1 – en autoimmun sjukdom som drabbar ca 1% i Sverige

Hur får man typ 1 diabetes och vad är det egentligen som orsakar sjukdomen? Här får du veta mer om diabetes typ 1, symtom och behandling samt vad forskningen säger om sjukdomen.

Vad är typ 1 diabetes?

Diabetes typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom som påverkar miljontals människor runt om i världen. Vanligtvis debuterar den under barndomen eller tonåren men även vuxna kan insjukna. Ungefär 10% av alla patienter med diabetes har typ 1 diabetes, det gör den till den vanligaste autoimmuna formen av diabetes. Minst 1% av alla barn som föds i Sverige drabbas någon gång i livet av typ 1 diabetes.

Vad händer i kroppen vid typ 1 diabetes?

Kroppens immunsystem attackerar och förstör cellerna som producerar insulin i bukspottkörteln. Följden av detta blir en brist på insulin, utan tillräckligt med insulin kan inte kroppen reglera blodsockernivåerna, vilket leder till höga blodsockervärden.

Varför får man typ 1 diabetes?

Orsakerna till typ 1 diabetes är ännu inte helt klarlagda, men forskning har visat att de involverar både miljömässiga och genetiska faktorer. Det är viktigt med fortsatt forskning för att bättre förstå ursprunget till sjukdomen och för att utveckla metoder för både förebyggande och behandling. Det här är vad forskningen har kommit fram till:

 1. Det finns en ärftlig komponent i typ 1-diabetes. Personer med en familjehistoria av sjukdomen har en ökad risk att drabbas av den. Vissa gener, särskilt de som är en del av HLA-systemet (histokompatibilitetskomplex), spelar en roll i sjukdomens ärftliga komponent.
 2. Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att kroppens eget immunsystem angriper och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Orsaken till den autoimmuna reaktionen är inte helt klarlagd.
 3. Miljöfaktorer, särskilt virusinfektioner, har föreslagits som utlösande faktorer som kan sätta igång den autoimmuna reaktionen hos genetiskt predisponerade individer.
 4. Förekomsten av antikroppar mot vissa ämnen som normalt finns i de insulinproducerande cellerna (till exempel insulin, GAD och IA-2) kan vara en indikator på en ökad risk för att utveckla typ 1-diabetes.
 5. Ökande förekomst och tidig debut: Typ 1-diabetes verkar bli allt vanligare och debuterar i allt yngre åldrar, även om orsakerna till denna trend inte är helt förstådda.

Diabetes typ 1 – symtom

Symtomen kan variera från person till person, här är några av de vanligaste:

 • ökad törst – och ökad urinering
 • en känsla av att vara konstant hungrig
 • oavsiktlig viktminskning
 • svaghet och trötthet
 • dimsyn
 • klåda och torr hud.

Om du upplever symtom och är orolig för diabetes typ 1 är det bra att söka hjälp och att ta blodprover som mäter dina blodsockervärden.

Testning för diabetes typ 1

Vanliga blodprover vid utredning av, och kontroll vid, diabetes är Hba1c, glukos och C-peptid , dessa analyseras även i en större hälsokontroll som kan hjälpa till att identifiera diabetes, Hälsokontroll - Diabetes,i ett tidigt stadie.

Behandling av typ 1-diabetes

Typ 1-diabetes kan inte botas, men med rätt behandling och sjukvårdsrutiner kan personer med typ 1-diabetes leva ett hälsosamt och produktivt liv. Behandlingen av typ 1-diabetes inkluderar:

Insulinbehandling

Personer med typ 1-diabetes behöver daglig insulininjektion för att ersätta det bristande insulinet i kroppen. Det finns olika typer av insulin som kan användas, och doseringen och administreringen kan variera beroende på individens behov.

Blodsockerkontroll

En viktig del av behandlingen av typ 1-diabetes är att regelbundet övervaka blodsockernivåerna. Detta kan göras genom att använda en blodsockermätare och följa en individuell behandlingsplan som inkluderar kost, motion och medicinering.

Livet som typ 1 diabetiker

Att leva med typ 1 diabetes kan vara svårt till en början men till slut blir det en del av vardagen. Det kräver noggrann planering kring insulinbehandling och övervakning av blodsockernivån. Kontinuerlig glukosmätning, via blodprov av glukos, behöver göras för de typ 1 diabetiker som inte har tillgång till en CGM som kontinuerligt mäter glukoshalten.

Det är viktigt att få rätt stöd av ett diabetesteam som har specialkunskap om sjukdomen och kan ge stöd, råd och hjälp med behandlingen. Samtidigt som det kan vara bra att träffa och ha gemenskap med andra som också har typ 1 diabetes att dela tankar och erfarenheter med.

Relaterade tester

HbA1c
Diabetes & blodsockertest

HbA1c

 • Blodsockertest, analys av din blodsockerhalt.
 • Påvisar eventuell risk att få diabetes mellitus typ-2.
 • Analyseras för att screena och diagnostisera diabetes mellitus typ-2.
 • Visar halten av ditt långtidssocker.

79 kr

Hälsokontroll - Diabetes
 • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes.
 • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer.
 • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden.
 • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes.

495 kr

C-peptid
Diabetestest

C-peptid

 • Mäter nivå C-Peptid
 • Ger svar på typ av diabetes
 • Blodprov inför beslut om behandling
 • Rekommenderas tillsammans med glukos

149 kr

Glukos
Blodsockertest

Glukos

 • Mäter din glukoshalt, blodsocker.
 • Få bättre insikt i dina blodsockernivåer.
 • Kan påvisa om du ligger i riskzon för diabetes.

89 kr