Hur får man bältros? Få svar på de vanligaste frågorna om bältros

Hur får man bältros? Få svar på de vanligaste frågorna om bältros

Bältros, även känt som herpes zoster, är en smärtsam sjukdom som orsakas av samma virus som vattkoppor, nämligen varicella-zosterviruset. Här får du svar på vanligaste frågorna om bältros, hur sjukdomen uppstår, smittsamhet, testning och vaccin.

Vad är bältros?

Bältros är en sjukdom som kännetecknas av smärtsamma blåsor eller bältrosbölder som vanligtvis förekommer på ena sidan av kroppen eller ansiktet. Smärtan och utslagen kan vara intensiva och påverka livskvaliteten avsevärt. Bältros kan också resultera i postherpetisk neuralgi, en långvarig smärta som kvarstår efter att bältrosutslagen har läkt.

Hur får man bältros?

Bältros utvecklas hos personer som tidigare haft vattkoppor, och orsaken är relaterad till reaktivering av det latenta varicella-zosterviruset. Denna återaktivering kan utlösas av faktorer som ålder, nedsatt immunförsvar, vissa mediciner eller stress.

Efter att vattkoppor har läkt ligger viruset kvar latent i kroppens nervceller och kan återaktiveras flera år senare, vilket leder till bältros. Varför man får bältros och hur mekanismen bakom denna återaktivering är inte helt klarlagd, men olika faktorer som ålder, nedsatt immunförsvar och stress kan spela en roll i processen.

Kan man testa sina antikroppar?

För att upptäcka antikroppar mot varicella-zosterviruset kan man genomföra ett blodprov för att analysera förekomsten av antikroppar mot viruset. Testet används främst för att avgöra om en person tidigare har haft vattkoppor eller är vaccinerad mot vattkoppor. Testet visar även antikroppar mot bältros om en person tidigare har haft sjukdomen bältros.

Hur smittar bältros?

Bältros i sig är inte smittsamt, men personer som inte har haft vattkoppor eller vaccinerats mot vattkoppor kan få vattkoppor om de utsätts för bältrosbölder. Smittspridningen sker genom direktkontakt med sårvätskan i de från bältrosbölderna.

Hur ser bältros ut?

Bältros börjar ofta med en brännande eller stickande känsla på huden, följt av rodnad och utslag. Snart utvecklas små vätskefyllda blåsor som kan vara smärtsamma. Utslagen följer oftast ett begränsat område och formas som ett bälte, vilket ger sjukdomen dess namn.

Bild på bältros hos vuxen.
Bild på bältros hos vuxen på höger skulderblad.

Vilka är symtomen vid bältros

Förutom de smärtsamma blåsorna är även feber, huvudvärk och allmän sjukdomskänsla symtom som uppstår när man har bältros. Smärtan som följer med bältros kan vara intensiv och långvarig, särskilt om postherpetisk neuralgi utvecklas.

Finns det vaccin mot bältros?

Bältros är en komplex sjukdom som påverkar många människor världen över. För att minska risken för bältros rekommenderas vaccination om man inte har utvecklat antikroppar, särskilt för äldre och personer med nedsatt immunförsvar. Om du upplever symtom som tyder på bältros är det viktigt att söka medicinsk hjälp för lämplig diagnos och behandling.

Relaterade tester

Övriga hälsotester

Övriga hälsotester


Vattkoppor och bältros
Antikroppar varicella zoster viruset

Vattkoppor och bältros

  • Antikroppstest varicella-zoster-viruset (VZV).
  • Analys av antikroppar mot varicella-zoster-viruset.
  • Varicella-zoster-viruset orsakar vattkoppor och bältros.
  • Indikation av ditt immunförsvar.

795 kr

Relaterade artiklar