🌸 Få 10% rabatt, ange kod: MIDSOMMAR10 i kassan 🇸🇪

1 av 4 har högt blodtryck – hälften vet inte om det

1 av 4 har högt blodtryck – hälften vet inte om det

Högt blodtryck, eller hypertoni, är ett hälsotillstånd som ofta inte visar några symtom men som kan leda till allvarliga hälsoproblem som hjärtinfarkt, stroke och njursvikt. Enligt Folkhälsorapporten 2023 från Region Stockholm står högt blodtryck för 18 procent av alla dödsfall i länet, vilket gör det till en av de främsta orsakerna till hjärt-kärlsjukdomar.

Snabbversion

Trots att så många dör årligen till följd av högt blodtryck är tillståndet kraftigt underdiagnostiserat, och nästan hälften av de drabbade är omedvetna om sin situation.

25% av alla vuxna har högt blodtryck

Det uppskattas att cirka 25 procent av alla vuxna i Sverige har högt blodtryck, men många går oupptäckta på grund av att hypertoni sällan ger tydliga symtom. Detta gör regelbundna kontroller ännu viktigare. Utan behandling kan högt blodtryck orsaka permanent skada på blodkärl och organ, vilket ökar risken för allvarliga komplikationer.

Enligt Folkhälsorapporten 2023 är andelen personer med högt blodtryck lägre bland yngre vuxna jämfört med äldre. För personer i åldersgruppen 20 år och uppåt är förekomsten cirka 25 procent. Denna andel ökar med åldern och är högre bland män än kvinnor. För personer över 60 år är förekomsten cirka 50 procent. Det är viktigt att notera att regelbundna kontroller och tidig behandling kan minska risken för allvarliga komplikationer. Enligt Folkhälsorapporten 2023 löper kvinnor och män olika risk att vara omedvetna om sitt höga blodtryck. Bland män över 50 år är risken att ha högt blodtryck utan att veta om det cirka 25 procent, medan motsvarande siffra för kvinnor är 20 procent. Detta innebär att en stor del av befolkningen lever med en ökad risk för allvarliga hjärtsjukdomar utan att vara medvetna om det. Här kan du läsa mer om risken att drabbas av högt blodtryck – och hur du förebygger det.

Varför är regelbundna blodtryckskontroller viktiga?

Regelbundna blodtryckskontroller är avgörande för att upptäcka och hantera hypertoni. De ger en tydlig bild av din hjärthälsa och kan hjälpa till att förebygga livshotande tillstånd. Enligt Folkhälsorapporten 2023 når endast 38 procent av de diagnostiserade patienterna sina behandlingsmål, vilket innebär att många fortfarande löper hög risk för hjärt-kärlproblem.

Kontrollera ditt blodtryck idag

Att regelbundet kontrollera blodtrycket kan leda till tidig upptäckt av avvikelser, vilket gör det möjligt att vidta förebyggande åtgärder innan allvarliga skador uppstår. Blodtrycksmätningar kan kombineras med andra hälsokontroller för att ge en helhetsbild av din hälsa och identifiera potentiella riskfaktorer.

Relaterade tester

Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 795 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

-10%
Hälsokontroll Stor
Allmän hälsokontroll

Hälsokontroll Stor

 • Stora hälsokontrollen för män och kvinnor.
 • Analys av 53 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att identifiera avvikande blodvärden.

1 995 kr1 795 kr

Blodtrycksmätning
Kontroll av blodtrycket

Blodtrycksmätning

 • Montroll av ditt blodtryck.
 • Identifiera högt blodtryck (Hypertoni).
 • Identifiera lågt blodtryck (Hypotoni)

129 kr