Vi utfärdar tillfrisknandebevis via E-hälsomyndigheten.

Detta gäller om du testar positivt på någon av våra mottagningar. Intyget kan tidigast utfärdas 11 dagar efter ett positivt PCR-test.

Förfrågan för tillfrisknandebevis covid-19

Vad är ett tillfrisknandebevis?

Tillfrisknandebevis eller Tillfrisknadsintyg är ett dokument som intygar att du testat dig positivt för Covid-19. Intyget kan endast utfärdas om du har testat dig positivt på ett PCR-test som genomförts av vårdpersonal på någon av våra Testmottagningar. Beviset utfärdas via e-hälsomyndigheten och förutsättningen för att kunna ansöka om ett intyg är att du har ett svenskt personnummer och är folkbokförd i Sverige. Egenprovtagning, självtester eller antigentester är ej giltiga för ett utfärdande av ett tillfrisknandebevis, enligt EU-förordningen. Vårdpersonal måste fysiskt utföra provet på dig. Om du har testats positivt hos någon annan vårdgivare hänvisar vi dig till att kontakta dem.

Hur gör jag för att få ett Tillfrisknandeintyg?

För att få ett tillfrisknandebevis måste du först testa dig positivt för covid-19 på ett PCR-test via någon av våra mottagningar. Du måste även ha ett svenskt personnummer och vara folkbokförd i Sverige. Förutsatt att ovan krav är uppfyllda kan du ansöka om ett tillfrisknandebevis genom att ange ditt patient-ID via funktionen längre ner på denna sida. Vi kan tidigast utfärda tillfrisknadsbeviset elva dagar efter ditt positiva PCR-test. tillfrisknadsbeviset skickas ut via e-hälsomyndigheten, processen kan ta upp till 3 dagar.

Villkor för utfärdande av tillfrisknandebevis

  • Du måste ha testat positivt för Covid-19.
  • Provtagningen måste vara utförd på någon av våra mottagningar.
  • Vår personalen måste fysiskt ha utfört provet på dig.
  • Covid-19 testet måste vara ett PCR-test.
  • Observera att ett antigentest är ej giltigt enligt EU-förordningen.
  • Det måste ha gått minst 11 dagar sedan ditt första positiva testresultat.
  • Tillfrisknadsintyget är giltigt i 180 dagar från den dagen då patienten testades positivt. Giltighetstiden är alltså som högst sex månader
  • Du måste ha fyllt 16 år och ha svenskt personnummer och en folkbokföringsadress i Sverige. För barn under 16 år gäller att vårdnadshavare ska begära och få tillfrisknandebeviset för barnets räkning.

Förfrågan för tillfrisknandebevis covid-19

Fyll i ditt patient id som du hittar på provsvaret från ditt positiva PCR-test.