När kan jag besöka vald provtagningsenhet för att lämna blodprovet och hur lång är giltighetstiden på remissen?

Din remiss skickas elektroniskt direkt till din valda provtagningsenhet direkt genomförd betalning i samband med att du får din orderbekräftelse. Remissen börjar gälla direkt och är giltig i 5 månader från ditt beställningsdatum och du väljer själv när du vill gå till din provtagningsenhet och lämna ditt prov inom giltighetstiden.

Om du inte har haft tid eller möjlighet att lämna ditt prov inom giltighetstiden på 5 månader hör du bara av dig till vår kundtjänst så hjälper vi dig med att förlänga giltighetstiden på remissen, dock behöver detta göras innan giltighetstiden gått ut då remissen behöver vara aktiv vid en ändring.