Virus

Virus är världens minsta parasit som kan infektera människor genom att angripa våra celler. När viruset har infekterar en värdcell så omprogrammerar viruset cellen producera fler viruspartiklar. Viruspartiklar består av nukleinsyra som är omgivet av ett skal av proteiner och eller membran.

COV

Coronavirus

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 mer känt som coronaviruset som orsakar sjukdomen COVID-19 tillhör en större virusstam som kallas för betacoronavirus.