COV

Coronavirus

SARS-CoV-2

SARS-CoV-2 mer känt som coronaviruset som orsakar sjukdomen COVID-19 tillhör en större virusstam som kallas för betacoronavirus.

Sars-CoV-2, coronaviruset

SARS-CoV-2 mer känt som coronaviruset som orsakar sjukdomen COVID-19 tillhör en större virusstam som kallas för betacoronavirus. Betacoronavirus är en grupp av RNA-virus som tillhör familjen Coronaviridae. Det finns flera olika typer av betacoronavirus som kan orsaka sjukdom hos både människor och djur.

Corona viruset som orsakade covid pandemin identifierades för första gången i Wuhan, Kina, i december 2019 och har sedan dess infekterat människor över hela världen. Som många andra virus består coronavirusets yttre hölje av spikproteiner som sticker ut från virusets yta. Spikproteinet fäster mot värdcellen och tar sig in i cellen för att infektera och programmera om cellen att producera och utsöndra fler viruspartiklar.

Covid-19 infektion

COVID-19 är en infektionssjukdom som orsakas av viruset SARS-CoV-2. Sjukdomen sprids huvudsakligen genom droppsmitta, vilket innebär att det kan spridas genom hostningar, nysningar och andning. Symptomen kan variera från milda till allvarliga och kan inkludera feber, hosta, trötthet, andnöd, muskel- och ledvärk, huvudvärk, förlust av lukt- eller smaksinne och andra symptom. Många människor kan ha en asymtomatisk infektion och sprida sjukdomen utan att ha några symptom alls vilket är en stor orsak till den omfattande smittspridningen världen över.

Det är fortfarande mycket som forskarna försöker förstå om varför SARS-CoV-2 orsakar allvarliga sjukdomar och dödlighet. Men det finns några faktorer som kan ha bidragit till virusets höga dödlighet:

  • SARS-CoV-2 är en helt ny virusstam som människor inte har utsatts för tidigare. Det innebär att människors immunsystem inte har utvecklat immunitet mot viruset, vilket gör det lättare för viruset att spridas och orsaka allvarliga sjukdomar.
  • Hög smittsamhet: SARS-CoV-2 är mycket smittsamt och kan spridas från person till person genom droppsmitta, vilket innebär att det kan spridas lätt genom hosta och nysningar. Detta har gjort att viruset har kunnat sprida sig över hela världen på kort tid och orsakat en pandemi.

Analysmetoder för att identifiera SARS-CoV-2

För att identifiera en pågående infektion eller att en människa bär på viruset finns det flera analysmetoderna att tillgå. Valet av analys beror främst på tillgänglighet, kostnad och det kliniska syftet med testningen:

  • RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction): RT-PCR är den vanligaste analysmetoden för att identifiera SARS-CoV-2. Detta test används för att identifiera den genetiska informationen från viruset, vilket kan indikera en aktiv infektion. Testet kräver en provtagning från nasofarynx eller svalg, och det tar vanligtvis några timmar att få resultatet.
  • Antigentester: Antigentester används för att detektera specifika proteiner på ytan av SARS-CoV-2-viruset. Denna testmetod är snabbare än PCR-test och resultaten kan fås på några minuter. Testet utförs genom att ta en prov från näsan eller svalget.
  • Serologiska tester: Serologiska tester används för att upptäcka antikroppar mot SARS-CoV-2. Dessa tester kan ge information om tidigare infektion, men de är inte lika tillförlitliga som PCR-tester för att påvisa en aktiv infektion. Testet kräver ett blodprov och resultaten kan ta flera dagar.
  • Sekvensanalys: Sekvensanalys används för att undersöka virusets genetiska kod. Detta kan hjälpa forskare att spåra spridningen av viruset och att identifiera nya stammar av viruset.
  • Artiklar relaterat till SARS-CoV-2