Fasteprover och dygnsvariation – så vet du vad som krävs inför provtagningen

Header

För att du ska kunna förbereda dig på bästa sätt inför att du ska lämna ditt blodprov har vi information gällande eventuella fasteprov eller speciell tid för provtagning tydligt markerat i gult på ditt eller dina valda test. Här följer en kort förklaring om vad fasteprover är och vad som menas med dygnsvariation – samt hur du vet vad som gäller för just ditt test.

Testmottagningen.se - Hälsokontroller för ökat välmående

Prisvärda hälsokontroller

Fasteprover

En del blodprover kräver fasta innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

Fasteprov innebär att du:
  • inte får äta eller dricka (förutom 1 glas vatten) 10 timmar innan provtagning
  • kan ta eventuella läkemedel om du inte har fått någon annan instruktion av din läkare.
Exempel på 10 timmars fasta:

Om du tar ditt prov på morgonen kl. 08:00 får du inte äta eller dricka (1 glas vatten går bra) på minst 10 timmar innan provtagningen vilket innebär att fastan ska börja kl 22:00 dagen innan.

Exempel på tester och hälsokontroller som kräver fasta:
  • Triglycerider
  • Testosteron
  • Glukos
  • Hälsokontroll - Man
  • Hälsokontroll - Kvinna
  • Hälsokontroll - Sport
  • Hälsokontroll - Testosteron Plus
  • Hälsokontroll - Lagom
  • Hälsokontroll - Depression

Dygnsvariation

En del prover kräver inte fasta men däremot kan de kräva att provtagning görs innan till exempel klockan 10:00 på morgonen med anledning av en kraftig dygnsvariation i värdet. Om det prov du ska lämna kräver en särskild tid för lämnande av provet framgår detta i en gulmarkerad ruta på det test du har beställt. Vi rekommenderar alltid att du ska försöka genomföra provtagningen före klockan 10.00 på morgonen.

Varför måste jag vila i 15 minuter innan provtagning?

De flesta referensvärden som analysernas resultat ställs mot är erhållna från personer som har suttit ned och vilat i 15 minuter innan provtagning. För att dina värden ska bli korrekta är det viktigt att du planerar din tid så att du har möjlighet till att vila i 15 minuter innan provtagning på din valda provtagningsenhet.

Mediciner och kosttillkost

När du tar blodprover är det viktigt att du är medveten om hur mediciner och tillskott kan påverka dina provresultat. Levaxin, en medicin för sköldkörtelproblem, bör tas efter provtagning för att undvika felaktiga resultat. Hormonmediciner och kosttillskott kan också påverka resultaten. Kontakta din läkare om du är osäker på hur dina mediciner och tillskott påverkar dina provresultat.

Har du frågor?

Vår support hjälper dig med dina frågor, men vi kan tyvärr inte ge några rekommendationer eller råd gällande vilket test du bör göra eller vad som gäller för dina eventuella läkemedel, för att få hjälp med dessa frågor behöver du vända dig till din husläkare eller vårdcentral.

Relaterade artiklar