🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪
TSA

Järnbristmarkör

Transferrinmättnad

Transferrinmättnad mäter mängden järn som är bundet till transferrin i blodet. Tillsammans med andra markörer kan transferrinmättnad användas för att utreda och övervaka järnbrist/överdriven järnupptag.

Vad är transferrinmättnad (järnmättnad)?

Transferrinmättnad (även kallat järnmättnad) är ett blodprov som används för att mäta mängden järn som är bundet till transferrin, en protein som bär järn i blodet.

Vad innebär en låg eller hög transferrinmättnad (järnmättnad)

En låg transferrinmättnad kan ses vid järnbrist. Har man överskott av järn (som vid till exempel hemokromatos) ses en förhöjd transferrinmättnad. Transferrinmättnad kan påverkas vid olika sjukdomar och tillstånd.

Transferrinmättnad beräknas med formeln Järn/TIBC*100. Normalt är transferrin mättat med järn till ca 30%.