TSA

Järnbristmarkör

Transferrinmättnad

Transferrinmättnad mäter mängden järn som är bundet till transferrin i blodet. Tillsammans med andra markörer kan transferrinmättnad användas för att utreda och övervaka järnbrist/överdriven järnupptag.

Vad är transferrinmättnad (järnmättnad)?

Transferrinmättnad (även kallat järnmättnad) är ett blodprov som används för att mäta mängden järn som är bundet till transferrin, en protein som bär järn i blodet.

Vad innebär en låg eller hög transferrinmättnad (järnmättnad)

En låg transferrinmättnad kan ses vid järnbrist. Har man överskott av järn (som vid till exempel hemokromatos) ses en förhöjd transferrinmättnad. Transferrinmättnad kan påverkas vid olika sjukdomar och tillstånd.

Transferrinmättnad beräknas med formeln Järn/TIBC*100. Normalt är transferrin mättat med järn till ca 30%.

Tester som innehåller markören Transferrinmättnad

Mineraltester
TSA
Järnmättnad

Transferrinmättnad

1 markör
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
  • Beräkning av transferrinmättnad.
  • Kvoten mellan P-Järn och P-TIBC.
  • Indikation för järnbrist eller överskott.

29 kr