CAI

Markör för kalciumreglering

Kalciumjon

Fria kalciumjoner är avgörande för cellers funktion, inklusive nervceller, muskler och cellmembran. Balansen av kalciumjoner är viktigt för att upprätthålla vitala funktioner och större avvikelser kan påverka din hälsan.

Vad är kalciumjon?

De fria kalciumjonerna är viktiga för att kroppens celler ska fungera ordentligt, inklusive nervceller, muskler och cellmembran. För att säkerställa att dessa vitala funktioner fungerar som de ska, måste kalciumnivån i form av joner hållas inom vissa gränser eller referensintervall. Förändringar i kalciumjonnivåer kan påverka hälsan och leda till olika medicinska tillstånd.

Den biologiskt aktiva formen av kalcium avser de fria kalciumjonerna. Nivåer av kalciumjoner kan påverkas vid olika medicinska tillstånd tillexempel vid problem med bisköldkörtlarna, dessa körtlar utsöndrar hormonet parathormon eller PTH (hyper- eller hypoparathyroidism), brist på D-vitamin, svårigheter att absorbera kalcium (malabsorption), eller problem med njurarna (uremi).

Vad innebär ett lågt värde av kalciumjon?

Ett lågt värde av kalciumjon i blodet, en medicinsk tillstånd som kallas hypokalcemi, kan ha olika negativa effekter på kroppen och ge upphov till flera olika symtom. Muskelproblem, såsom kramp, svaghet och stickningar är förekommande liksom hjärtproblemen som inkluderar oregelbundna hjärtslag och potentiella hjärtarytmier.

Vad innebär ett högt värde av kalciumjon?

Ett förhöjt värde av kalciumjon i blodet vilket kallas hyperkalcemi och innebär att koncentrationen av kalciumjoner i blodet är högre än det normala referensintervallet. Hyperkalcemi kan ge upphov till flera symtom och påverkar olika kroppsfunktioner som tillexempel muskelsvaghet, trötthet och risk för kalciumavlagring i vävnader och organ, inklusive njurar och blodkärl, vilket ökar risken för benskörhet. Dessutom kan hyperkalcemi orsaka njursten genom bildning av kalciumkristaller i urinen och påverka njurarnas filtreringskapacitet, vilket kan leda till urinproblem.

Referernsintervall vid analys av kalciumjon?

Det normala referensintervallet för kalciumjoner (Ca²⁺) i blodet kan variera något beroende på laboratoriet och det använda analysmetoden. Men generellt sett är det normala referensintervallet 1,15 - 1,35 mmol/L .

Tester som innehåller markören Kalciumjon

Mineraltester

Mineraltester


CAI
S-Calciumjon (fri)

Kalciumjon

  • Mäter dina nivåer av kalciumjoner.
  • Indikation för kalciumreglering i kroppen.
  • Test för djupare insikt om din njurfunktion.

129 kr