GH

Tillväxthormon GH

Somatotropin GH

Somatotropin eller GH (Growth Hormone), är ett proteinhormon som produceras och frisätts av den främre hypofysen i hjärnan. Hormonet har en central roll i regleringen av tillväxt, ämnesomsättning och flera andra biologiska funktioner. Analyser genomförs vid misstanke om doping på elitnivå samt för att följa tillväxt under puberteten.

Vad är (GH) somanotropin

Tillväxthormonet somatotropin, även känt som GH (Growth Hormone) på engelska, är ett proteinhormon som produceras och frisätts av den främre hypofysen i hjärnan. Hormonet har en central roll i regleringen av tillväxt, ämnesomsättning och flera andra biologiska funktioner.

Vad har somanotropin för funktion i kroppen?

Sammanfattningsvis har tillväxthormonet somatotropin en bred spektrum av funktioner som påverkar tillväxt, ämnesomsättning, kroppssammansättning, och flera andra biologiska processer framförallt kroppens anaboliska och metabola processer. Nedan redovisas några specifika funktionsområden:

 • Reglering av tillväxt: En av de mest kända och framträdande funktionerna av GH är att reglera tillväxten, särskilt under barndomen och tonåren. GH stimulerar längdtillväxten genom att främja celldelning och produktion av ny benvävnad i de rörformade benen, vilket resulterar i ökad längd.
 • Proteinsyntes och muskeltillväxt: GH har en anabol effekt på proteiner och stimulerar proteinsyntesen i muskelvävnad och andra vävnader. Detta hjälper till att bygga och reparera vävnader, inklusive muskler, och kan därmed bidra till ökad muskelmassa och styrka.
 • Fettomsättning: GH spelar en roll i att reglera fettomsättningen genom att öka fettnedbrytningen. Det främjar frisättningen av fettsyror från fettvävnad, vilket gör dem tillgängliga som energikälla. Detta kan påverka kroppssammansättningen genom att minska fettinlagringen och samtidigt öka användningen av fettsyror för energi.
 • Reglering av glukosnivåer: GH påverkar glukosmetabolismen genom att öka blodglukosnivåerna. Detta uppnås genom att stimulera glukoneogenes i levern, vilket är processen för att producera ny glukos från icke-glukoskällor. GH minskar också känsligheten för insulin, vilket leder till att mindre glukos tas upp av vävnader som muskler och fett.
 • Cellproliferation och differentiering: GH främjar celldelning och differentiering i olika vävnader och organ, vilket påverkar tillväxten och utvecklingen av kroppen som helhet.
 • Benhälsa: GH påverkar också benhälsan genom att öka mineraliseringen av benvävnad och därmed främja starkare ben.
 • Immunfunktion och vävnadsreparation: GH har visat sig påverka immunsystemet genom att öka produktionen av vita blodkroppar och förbättra immuncellernas funktion. Dess anabola effekter kan också bidra till snabbare vävnadsreparation efter skador eller trauma.
 • Stressrespons och anpassning: GH-nivåerna ökar som svar på fysiskt och psykologiskt stress och spelar en roll i kroppens anpassningsrespons till olika påfrestningar.

Varför analyseras somanotropin

Analyser av GH-nivåer kan användas för att följa hormonella förändringar vanligast under perioder av snabb tillväxt och pubertet. Inom idrott har även somanotropin används som en olaglig prestationhöjande substans, eftersom somanotropin har en förmåga att öka muskelmassa och styrka. Analyser av GH-nivåer används därav för att upptäcka otillåtet bruk av hormonet inom elitidrott.

Tester som innehåller markören Somatotropin GH

Hormontester

Hormontester


GH
Tillväxthormon GH

Somatotropin GH

 • Analys av GH nivåer i blodet.
 • Få djupare insikt om din tillväxt.
 • Används vid bedömning av hormonell hälsa.

679 kr