HCG

Graviditetstest

S-hCG

Upptäcka graviditet tidigt är möjligt, ett ökat hCG-värde kan oftast mätas bara några dagar efter att äggimplantationen har ägt rum.

Testmottagningen.se - Hälsokontroller för ökat välmående

Prisvärda hälsokontroller

Vad är s-hCG?

S-hCG (serum-humant koriongonadotropin) är ett hormon som vanligtvis mäts i blodet för att bekräfta graviditet eller övervaka dess utveckling. Fördelen med ett blodprov är att man får ett mer exakt svar om dina nivåer av hormonet i blodet och provet kan bekräfta graviditet tidigt.

Här är en översikt över hur man mäter s-hCG-värden:

1: Blodprovtagning: För att mäta s-hCG-värden måste en person genomgå en blodprovtagning. Detta görs vanligtvis av en medicinsk professionell, såsom en sjuksköterska eller läkare.

2: Analysera S-hCG-nivån: I laboratoriet används olika metoder, som immunoassay-tekniker, för att mäta koncentrationen av hCG i blodet. Resultaten rapporteras vanligtvis i internationella enheter per liter (IU/L) eller milli-enheter per milliliter (mIU/mL).

3: Tolkning av resultatet: Resultatet av s-hCG-testet kan användas för att bekräfta graviditet och bedöma dess utveckling. Under de tidiga stadierna av graviditeten förväntas s-hCG-nivåerna fördubblas ungefär varannan till var tredje dag.

Det är viktigt att notera att s-hCG-test kan användas för att diagnostisera andra medicinska tillstånd än graviditet, såsom vissa typer av tumörer och komplikationer i reproduktionsorganen. För en noggrann tolkning av resultaten bör du alltid rådfråga en medicinsk professionell.

Tester som innehåller markören S-hCG

Hormontester

Hormontester


hCG - Graviditetstest
  • Upptäck graviditet i ett tidigt skede
  • Mäter hCG i blodet
  • Uppmätas redan några dagar efter implantation

259 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Gravidkollen
Hälsokontroll för gravida

Gravidkollen

  • Hälsokontroll för dig som är gravid.
  • Analys av 28 relevanta hälsomarkörer.
  • Identifierar graviditetsdiabetes.
  • Analys av könshormon och sköldkörteln.

1 695 kr