ACT

Adrenokortikotropt hormon

Kortikotropin ACTH

Kortikotropin även kallat ACTH (Adrenokortikotropt hormon), är en viktig hormonell biomarkör som produceras i hypofysen. Dess huvudsakliga roll är att reglera produktionen och frisättningen av kortisol från binjurarna.

Vad är Kortikotropin, ACTH?

P-Kortikotropin, även kallat ACTH, är ett hormon som utsöndras från hypofysen och som styr produktionen samt frisättningen av kortisol från kroppens binjurar.

En väl kontrollerad balans av ACTH är avgörande för att upprätthålla homeostas i kroppen, förmågan att bibehålla en stabil och balanserad inre miljö, trots yttre påverkan och förändringar. Obalanser kan leda till allvarliga endokrina sjukdomar och påverka välbefinnandet. Mätning av P-Kortikotropin ger insikt i kroppens förmåga att hantera stress, inflammation och hormonell reglering.

ACTH, funktion och reglering

ACTH fungerar som dirigent för kroppens svar på stress och reglerar produktionen av kortisol "stresshormonet" som påverkar ämnesomsättningen, immunsystemet och reaktionen på inflammation. När kroppen upplever stress eller låga nivåer av kortisol, stimulerar ACTH binjurarna att producera och frisätta detta viktiga hormon.

Varför analyseras P-Kortikotropin?

Analys av P-Kortikotropin kan vara avgörande för att utvärdera hälsan av det endokrina systemet och binjurarna. Kortikotropin används för att diagnostisera eller övervaka sjukdomar relaterade till binjurarna, såsom Addisons sjukdom och Cushings syndrom. Dessutom kan mätningen av ACTH bidra till att identifiera orsaker till obalanser i kortisolproduktionen.

Vad kan ett högt värde av ACTH bero på?

Ett förhöjt värde av ACTH, över >12 pmol/L kan bero på flertalet medicinska tillstånd och orsaker. Här nedan presenteras några möjliga förklaringar:

  • Cushings syndrom, ett tillstånd där kroppen producerar för mycket kortisol. En överproduktion från hypofysen kan stimulera binjurarna att producera ett överskott av kortisol.
  • Addisons sjukdom, i vissa fall kan Addisons sjukdom, där binjurarna producerar för lite kortisol, leda till en ökad produktion av ACTH som kroppen försöker kompensera för låga kortisolvärden.
  • Hypofystumör, tumör i hypofysen kan öka produktionen av ACTH vilket i sin tur kan leda till överproduktion av kortisol
  • Kronisk njursvikt, höga nivåer av ACTH kan förekomma i samband med kornisk njursvikt.

Vad kan ett lågt värde av ACTH bero på?

Det är viktigt att notera att diagnosen och tolkningen av låga ACTH-nivåer bör göras av en läkare efter en utvärdering av patientens medicinska historia, symtom och andra relevanta tester. Ett lågt värden kan bero på flertalet medicinska tillstånd och faktorer;

  • Addisons sjukdom, en orsak till låga ACTH-nivåer, är binjurarna inte kapabla att producera tillräckligt med kortisol, vilket är ett viktigt hormon för kroppens stressrespons och vätskebalans. Det låga ACTH-värdet är en konsekvens av den nedsatta feedback-loopen, där normalt sett låga nivåer av kortisol skulle utlösa en ökad produktion av ACTH för att stimulera binjurarna att producera mer kortisol. I Addisons sjukdom är denna regleringsmekanism störd, vilket resulterar i låga nivåer av både kortisol och ACTH.
  • Behandling med kortikosteroider, vid användning av syntetiska kortikosteroider (olika läkemedel) kan sänka ACTH-nivåerna genom att ge negativ feedback på den naturliga produktionen.
  • Hypotalamus- eller hypofysinsufficiens, skador eller sjukdomar som påverkar hypothalamus eller hypofysen kan leda till en nedsatt produktion av ACTH.

Referensvärden för P-Kortikotropin

De normala referensvärdena för P-Kortikotropin varierar mellan laboratorier men ligger oftast inom intervallet 1,6-14 pmol/L. Det är viktigt att notera att referensvärden kan variera beroende på patientens ålder, kön och tid på dagen då testet tas.

Tester som innehåller markören Kortikotropin ACTH

Hormontester

Hormontester


ACT
ACTH, Adrenokortikotropt hormon

Kortikotropin

  • Analys av ACTH Adrenokortikotropt hormon
  • Få mer kunskap om dina kortikotropinnivåer
  • Påverkar din kortisolproduktion

539 kr