IGF

Insulinliknande tillväxtfaktor 1

IGF-1

IGF-1 är en typ av tillväxtfaktor som liknar insulin kemiskt sett. Det produceras huvudsakligen i levern, men även av flera andra vävnader i kroppen, såsom hjärta, njurar och ben. Detta hormon spelar en viktig roll i regleringen av tillväxt och utveckling, samt i celltillväxt och överlevnad i olika vävnader.

Vad är IGF1?

IGF-1 står för insulinliknande tillväxtfaktor 1 (Insulin-like growth factor), ett hormon som huvudsakligen produceras i levern som svar på stimulering av ett annat hormon, nämligen tillväxthormon (GH - Growth Hormone). IGF-1 spelar en central roll i regleringen av tillväxt och utveckling hos barn och ungdomar samt vid reparation och återuppbyggnad av kroppens celler och vävnader hos vuxna.

Vad har IGF1 för funktion i kroppen?

När tillväxthormonet (GH) utsöndras från hypofysen i hjärnan, stimulerar det levern i syfte att producera (S- IGF1). IGF-1 cirkulerar sedan i blodet och påverkar olika celler i kroppen genom att binda till specifika receptorer. Denna interaktion främjar celltillväxt, ökar proteinsyntesen, och har anabola (uppbyggande) effekter på skelett, muskler och andra vävnader. IGF-1 spelar en nyckelroll i barns längdtillväxt och allmänna utveckling, men har också betydelse för vuxna, eftersom det främjar cellregenerering och vävnadsreparation.

Varför analyseras IGF1?

På grund av IGF-1 hormonella roll i tillväxt och cellproliferation, används IGF-1 också kliniskt för att utvärdera och övervaka vissa hormonella och tillväxtrelaterade sjukdomar. Till exempel kan mätning av IGF-1-nivåer användas för att bedöma GH-brist eller överproduktion, samt för att övervaka behandlingseffekter vid tillväxthormonbehandling.

Det är viktigt att notera att IGF-1-nivåer kan påverkas av olika faktorer, inklusive ålder, kön, kost, träning, och hormonella förändringar. För att tolka IGF-1-resultatet på ett meningsfullt sätt och för eventuell medicinsk användning, krävs det att det utvärderas av kvalificerad vårdpersonal, som en läkare eller endokrinolog.

Låga nivåer av IGF-1

Vid vuxen ålder kan låga nivåer av IGF-1 påverka cellregenereringen och vävnadsreparationen. Det kan påverka muskelstyrka, bentäthet och kroppens förmåga att återhämta sig från skador. Dessutom kan låga IGF-1-nivåer ha effekter på den allmänna hälsan och välbefinnandet, inklusive energinivåer och ämnesomsättning.

För barn och ungdomar kan låga nivåer av IGF-1 resultera i tillväxthämmning i allmäneht, vilket kan leda till tillväxthormonbrist eller dvärgväxt. Detta tillstånd kan hindra barnet från att nå sin förväntade längd och kan kräva medicinsk behandling med tillväxthormon.

Vad kan låga värden av IGF-1 bero på?

Orsakerna till låga IGF-1-nivåer kan vara olika och kan inkludera tillväxthormonbrist, undernäring, hormonella störningar, kroniska sjukdomar eller andra medicinska tillstånd. Det är viktigt att fastställa orsaken till de låga nivåerna genom medicinsk utvärdering och diagnos av en kvalificerad vårdgivare och läkare.

Hur mäter man IGF-1?

För att mäta IGF-1-nivån i kroppen används ett blodprov. Blodprovet tas vanligtvis från en ven, vanligtvis på insidan av armen, och skickas sedan till ett laboratorium för analys. Det är viktigt att förstå att IGF-1-nivåerna kan variera beroende på faktorer som ålder, kön och tidpunkt på dagen då provet tas. Därför kan det vara nödvändigt att ta hänsyn till individuella faktorer och jämföra resultatet med normala referensintervall för åldersgrupper och kön för att bedöma om nivåerna är normala eller avviker.

Tester som innehåller markören IGF-1

Hormontester

Hormontester


IGF
Tillväxthormon S-IGF1

IGF-1

  • Analys av IGF-1 nivåer i blodet.
  • Få insikt om tillväxt- och regenereringskapacitet.
  • Används vid bedömning av hormonell hälsa.

595 kr