🌸 Få 10% rabatt, ange kod: MIDSOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Beräkna förhållandet mellan progesteron och östrogen

Baserat på

Beräkna förhållandet mellan progesteron och östradiol för att få en uppskattning av din hormonella balans. Beräkning användas främst för att identifiera hormonell dominans under menstruationscykelns luteala fas men kan även används under hela cykeln.

Genom att använda kalkylator får du ut ration mellan progesteron och östradiol, resultatet kan användas för att få en uppskattning om din hormonella profil. Beräkningen av progesteron och östradiol är viktigt för att bedöma den hormonella balansen hos en kvinna. Den hormonella balans är avgörande för flera aspekter av kvinnors hälsa, inklusive reproduktion, humör, och allmänt välbefinnande. Här är några anledningar till varför denna beräkning är betydelsefull:

Identifiering av hormonella obalanser: Förhållandet mellan progesteron och östradiol hjälper till att upptäcka hormonella obalanser som östrogendominans, vilket kan leda till PMS, oregelbunden menstruation och fibroider.

Fertilitet och graviditetsplanering: En optimal hormonbalans är essentiell för befruktning och graviditet. Progesteron och östradiol spelar nyckelroller i detta skede, från ägglossning till implantation.

Anpassning av behandling: Förhållandet kan även användas som underlag för att eventuellt anpassa eller justera behandlingar som IVF, vilket optimerar möjligheterna för graviditet.

Allmänt välbefinnande: Hormonbalansen påverkar flera aspekter av hälsan, som humör och benstyrka. Rätt balans kan minska humörsvängningar och stödja allmänt välbefinnande. Det är viktigt att känna till att dina hormonella värden är högst individuella och att resultatet inte alltid kan användas som enskild parameter för att identifiera din hormonella balans.

Hur skall den normala balansen mellan progesteron och östrogen se ut?

Progesteronet är som högst under menscykelns senare halva, det vill säga efter ägglossningen och innan nästa mens. Då skall progesteronivåerna normalt ligga mellan 200 till 400 gånger högre än östradiol.

Kan man räkna ut om man lider av hormonell obalans?

Ja, det går att få en uppskattning. Först behöver du ta ett ta blodprov för progesteron och östradiol, rekommenderad provtagning är ca 7 dagar efter ägglossning, detta infaller runt dag 20 i menscykeln i en cykel som är 28 dagar. Därefter lägger du in dina värden i kalkylatorn för att beräkna förhållandet.

Hur tolkar jag resultatet?

Provsvar för östradiol och progesteron redovisas i olika enheter: nmol/L och pmol/L. Observera att olika laboratorier kan skilja sig åt så detta är en generell vägledning.

Referensintervallet för progesteron under lutealfasen för fertila kvinnor varierar mellan 10 - 90 nmol/L, medan östradiol (E2) ligger i intervallet 120 - 800 pmol/L. För att upprätthålla en hälsosam hormonbalans bör förhållandet mellan progesteron och östradiol ligga mellan 100 och 500. Ett förhållande över detta intervall kan indikera progesterondominans, medan ett lägre värde kan tyda på östrogendominans.

Progesterondominans

Ett beräknat resultat över 500 indikerar på eventuell progesteron dominans.

Östrogendominans

Ett beräknat resultat under 100 indikerar på eventuell östrogendominans.

Forskning visar att kvinnor med ett högt östradiol/progesteron förhållande vid tidpunkten för ägglossningsinduktion har högre chanser för klinisk graviditet, bekräftat genom positiva graviditetstester och hjärtaktivitet vid ultraljud. Dessa kvinnor uppvisar även ett högre antal oocyter, tjockare endometrium och högre implantationshastighet.