Världsdiabetesdagen syftar till att sprida kunskap om diabetes på global nivå

Världsdiabetesdagen syftar till att sprida kunskap om diabetes på global nivå

Vet du vad du ska göra om någon i din närhet som har diabetes plötsligt drabbas av lågt blodsocker? Här får du veta mer om sjukdomen som utgör ett hot mot den globala hälsan enligt FN.

Världsdiabetesdagen, eller World Diabetes Day, är ett initiativ av International Diabetes Federation (IDF) och WHO och startades 1991. Syftet med dagen är att uppmärksamma att diabetes ökar i stort i världen och hur det är att leva med sjukdomen.

Den 20 december 2006 antog FN en historisk resolution och erkände diabetes som ett hot mot den globala hälsan. Det var första gången en icke-smittsam sjukdom fick denna klassificering. Resolutionen betonade allvaret i den pandemiska spridningen av diabetes världen över och uppmanade nationer att vidta åtgärder för att öka medvetenheten och bromsa sjukdomens framsteg.

FN har sedan dess fortsatt att spela en central roll i hanteringen av denna globala hälsoutmaning genom olika initiativ och samarbeten. Sedan 2007 ingår Världsdiabetesdagen i FN:s årliga temadagar.

Diabetes i Sverige och världen

Över 500 000 personer i Sverige har diabetes, uppskattningsvis är det cirka 150 000 personer som har diabetes utan att veta om det. Av de 500 000 som har diabetes är det cirka 10% som är typ 1 diabetiker.

Jorden över beräknar Internationella diabetesfederationen (IDF) att cirka 463 miljoner vuxna lever med diabetes, en siffra som har skjutit i höjden i rasande fart. Sedan 1980-talet har antalet ökat med omkring 400 procent enligt IDF, som förutspår att antalet människor med diabetes kommer att nå 700 miljoner år 2045.

Diabetes syns inte utanpå – därför kan ökad kunskap vara avgörande

Diabetes är en sjukdom som inte syns utanpå en person och därför kan det vara svårt att veta vem som bär på sjukdomen. Om en diabetiker plötsligt blir dålig kan omgivningens insats vara avgörande. Kännetecken och symtom är blekhet, skakningar i armar och händer, hunger, koncentrationssvårigheter och irritation.

Drabbats av lågt blodsocker

Det som mest troligt har hänt då är att personen har drabbats av lågt blodsocker. Andra ord som även används som begrepp för lågt blodsocker för en diabetiker är sockerfall, insulinkänning, känning, vara låg, ligga lågt, hypoglykemi och hypo.

Vad ska jag göra om någon drabbats av lågt blodsocker?

Svenska Diabetesförbundets rekommendationer är följande: det bästa är om du kan mäta blodsockret, men kan du inte göra det så ge personen något sött att dricka eller äta. Ge aldrig insulin! Om personen inte kan svälja ska du inte ge något att äta eller dricka. Ring 112 för att få råd om hur du ska göra.

Misstänker du att du har diabetes?

Om du är orolig och misstänker att du har drabbats av diabetes ska du vända dig till din vårdcentral eller sjukhus för att få hjälp. Här kan du läsa mer om symtom på typ 1 diabetes och symtom på typ 2 diabetes.

Forskarna Frederick Banting och Charles Best upptäckte insulinet 1921. Att Världsdiabetesdagens datum är satt till just den 14 november beror på att Frederick Banting föddes på den dagen.

Relaterade tester

HbA1c
Diabetes & blodsockertest

HbA1c

 • Blodsockertest, analys av din blodsockerhalt.
 • Påvisar eventuell risk att få diabetes mellitus typ-2.
 • Analyseras för att screena och diagnostisera diabetes mellitus typ-2.
 • Visar halten av ditt långtidssocker.

79 kr

Hälsokontroll - Diabetes
 • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes.
 • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer.
 • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden.
 • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes.

495 kr

C-peptid
Diabetestest

C-peptid

 • Mäter nivå C-Peptid
 • Ger svar på typ av diabetes
 • Blodprov inför beslut om behandling
 • Rekommenderas tillsammans med glukos

149 kr

Glukos
Blodsockertest

Glukos

 • Mäter din glukoshalt, blodsocker.
 • Få bättre insikt i dina blodsockernivåer.
 • Kan påvisa om du ligger i riskzon för diabetes.

59 kr