🌸 Få 10% rabatt, ange kod: MIDSOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Så fungerar hjärtat och blodomloppet

Så fungerar hjärtat och blodomloppet

Hjärtat är något större än din knutna hand och sitter mitt i bröstkorgen. Det spelar en avgörande roll för att hålla oss i livet, dygnet runt arbetar det med att försörja kroppens organ med blod, syre och näring.

Blodomloppet – hjärtats främsta uppgift

Hjärtat består av fyra rum: vänster förmak, vänster kammare, höger förmak och höger kammare, dessa rum är sammanlänkade. Förmakarna tar emot blodet och kamrarna pumpar det i sin tur vidare.

Med en genomsnittlig hjärtfrekvens på 60 slag per minut drar sig hjärtat samman och pumpar sedan friskt och syrerikt blod, cirka 75 milliliter, genom artärerna och ut i kroppen, därefter åker blodet tillbaka till hjärtat igen. Detta kallas för blodomloppet vars uppgift är att transporteras syre, näring och hormoner i kroppen. Dessutom så ser blodomloppet till att avfallsprodukter som vi inte behöver, exempelvis koldioxid, förs bort.

De fyra hjärtrummen

Uppdelningen i hjärtrummen består av två övre rum som kallas förmak och två nedre rum som kallas kamrar. Hjärtrummen avgränsas av hjärtklaffarna, dessa förhindrar blodet från att åka baklänges genom att klaffarna stängs, ungefär som en dörr. Vid en viss trycknivå öppnar sig klaffarna och blodet kan då transporteras vidare in till nästa rum.

Så transporteras blodet

 1. Höger kammare tar emot blod från kroppen via höger förmak.
 2. Den högra förmaken pumpar blodet vidare till lungorna, där blodet syresätts.
 3. Syrerikt blod transporteras sedan vidare till vänster sida av hjärtat.
 4. Här pumpas blodet ut till kroppens organ och vävnader för att tillhandahålla syre och näring.

På hjärtats utsida sitter kranskärlen, vilka är små blodkärl, som försörjer hjärtmuskeln med syre och näring mellan hjärtslagen.

5 fakta om hjärtat

 • 300-350 gram: Det är ungefär så mycket ett friskt hjärta väger i en vuxen människas kropp. Detta är en relativt liten vikt med tanke på den avgörande roll hjärtat spelar för vår överlevnad.
 • 5 liter blod i minuten: Ungefär fem liter blod i minuten pumpar hjärtat till kroppens alla organ och vävnader under vila. I extrema fall som till exempel hos elitidrottare kan hjärtat vid kraftig ansträngning pumpa 25-30 liter per minut.
 • 30 miljoner gånger om året: Så många gånger slår hjärtat på ett år. Under en genomsnittlig livstid som är ca 83 år i Sverige slår hjärtat 2,5 miljarder gånger.
 • 4 sammanlänkade hjärtrum: Hjärtat är uppdelat i två distinkta halvor, vardera med förmak och kammare som samarbetar för att pumpa blod genom kroppen och upprätthålla vårt välbefinnande.
 • 1 elektriskt system: Retledningssystemet är ett elektriskt system i hjärtat som styr hjärtats sammandragningar och säkerställer en regelbunden hjärtrytm.

Så uppstår pulsen

Hjärtat genererar en tryckvåg genom kroppen varje gång det slår, vilket resulterar i den rytmiska pulsen när nytt blod pumpas ut. Pulsen kan kännas på olika ställen i kroppen, såsom handleden, halsen eller ljumsken, där blodkärlen är närmare hudytan och pulsen är mer mätbar.

Blodtrycket varierar under hjärtcykeln

Blodtrycket är en viktig parameter som mäts i artärerna och varierar under hjärtcykeln. Det systoliska blodtrycket är det högsta trycket, mätt när hjärtat drar ihop sig och pumpar blod ut i kroppen. Det diastoliska blodtrycket är det lägre trycket, mätt när hjärtat vilar mellan sammandragningarna.

Ta hand om din hjärt- kärlhälsa

Hjärtat är en fantastisk muskel som vi inte kan påverka med viljan. Det pumpar blodet genom våra kroppar och håller oss vid liv. Därför är det viktigt att hålla ditt hjärta friskt genom att leva en hälsosam livsstil och ta hand om din allmänna hälsa och därigenom minska risken att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar.

Genom att regelbundet hålla koll på dina värden kan du få insikt om din hjärt- kärlhälsa och om du eventuellt behöver göra några justeringar i din livsstil. Vårt Hjärt och kärltest testar viktiga hjärt- och kärlmarkörer som bland annat kolesterol och apolipoproteiner kan ge dig förutsättningarna för att optimera din hälsa.

Relaterade tester

Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 795 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

Hjärt och kärltest
 • Få insikt om din hjärt-kärlhälsa.
 • Indikation på hjärt och kärlsjukdom.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

369 kr