Influensa eller en rejäl förkylning? Så vet du

Influensa eller en rejäl förkylning? Så vet du

Nu är det högsäsong för förkylningar och influensa och ibland är det svårt att särskilja dessa från varandra eftersom symtomen för båda sjukdomarna kan upplevas liknande. Här får du veta skillnaderna mellan influensa- och förkylningssymtom.

Kort om influensa

Influensa har en relativt kort inkubationstid, vanligtvis varierande från 1 till 4 dagar. Det innebär att en person som exponerats för influensaviruset kan utveckla sjukdomssymtom inom denna tidsram. När influensan väl har brutit ut, varar sjukdomstiden oftast i 7 till 10 dagar, med de mest besvärliga symtomen som uppträder under 3 till 5 dagar av den perioden, vanligtvis med feber, muskelsmärtor och allmän sjukdomskänsla.

Ibland kan det dock vara svårt att veta om det är influensa man har drabbats av eller om det bara är en rejäl förkylning som inte ger med sig. Här är några skillnader:

 • Plötslig början och svårighet: Influensa tenderar att börja plötsligt och allvarligt. Du kan vakna upp en morgon och känna dig relativt frisk, men sedan försämras snabbt med feber, muskelsmärtor, huvudvärk och utmattning. Förkylningar tenderar att utvecklas gradvis och symtomen är vanligtvis mildare.
 • Feber: Feber är vanligtvis högre och mer framträdande vid influensa än vid en förkylning. Om du har en kroppstemperatur på 38°C eller högre tillsammans med andra influensasymtom är det mer troligt att det är influensa.
 • Muskelsmärtor: Influensa är känt för att orsaka allvarliga muskelsmärtor och värk i hela kroppen. Förkylningar orsakar vanligtvis mildare värk.
 • Huvudvärk: Svår huvudvärk är vanligare vid influensa än vid förkylningar.
 • Torra hosta: Hosta är vanligt vid både influensa och förkylning, men den kan vara mer uttalad och torr vid influensa.
 • Halsont: Influensa kan också orsaka halsont, men det är vanligtvis mildare än vid en förkylning.
 • Magproblem: Illamående, kräkningar och diarré är ovanliga vid influensa men kan förekomma vid en del influensastammar. Förkylningar påverkar normalt inte magen på detta sätt.
 • Duration: Influensa varar ofta kortare tid än en kraftig förkylning. Förkylningar kan pågå i flera dagar till en vecka eller längre, medan influensa vanligtvis varar 7 till 10 dagar.
 • Säsongsvariation: Influensa är vanligare under vintermånaderna och följer ofta säsongsvariationer. Förkylningar kan dock inträffa när som helst under året.

Vad är influensa?

Influensa, även känd som "influensan," är en virussjukdom som påverkar andningsvägarna. Den orsakas av influensavirus och kännetecknas av symtom som feber, muskelsmärtor, huvudvärk, hosta, snuva, ont i halsen och allmän sjukdomskänsla. Influensa kan vara allvarlig och leda till komplikationer, särskilt hos personer med nedsatt immunförsvar, äldre och små barn.

Hur länge har man influensa?

Influensasjukdomen varar vanligtvis 7 till 10 dagar, även om vissa symtom som trötthet och hosta kan kvarstå i flera veckor efter själva influensainfektionen.

Hur smittar influensa?

Influensa sprids huvudsakligen genom droppsmitta. Detta innebär att när en person som är smittad hostar, nyser eller pratar, kan små viruspartiklar spridas i luften och inhaleras av andra som befinner sig nära den smittade personen. Influensavirus kan också överföras genom direkt kontakt, som handskakningar eller vid beröring av föremål eller ytor som är förorenade med virus och sedan vidrör ansiktet, särskilt ögon, näsa eller mun. Det är därför viktigt att följa god handhygien och täcka munnen och näsan när du hostar eller nyser för att minska risken för smitta. Influensavaccination är också ett effektivt sätt att minska risken för att bli sjuk och sprida influensa till andra. Läs mer om hur du minskar risken att smittas och förhindrar smittspridning av influensa här.

Hur länge smittar influensa?

Influensa är smittsam och kan spridas till andra människor från dagen före symtomen börjar och upp till 5-7 dagar efter att du har blivit sjuk. Smittsamheten är vanligtvis högst under de första dagarna av sjukdomen men så länge du har feber som beror på influensa kan du smitta andra .

Influensa går oftast över av sig själv och de allra flesta behöver inte söka vård. Om du är osäker på om det är influensa du har, är det bäst att kontakta vården och få hjälp med att bekräfta influensadiagnosen och få råd om lämplig behandling. Oavsett vilket, vila, drick mycket vätska och undvik att smitta andra om du är sjuk.

Relaterade tester

Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 795 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr