Hälften av svenskarna har förhöjda kolesterolvärden, har du koll på dina?

Header

Mer än hälften av svenskarna har högre LDL-kolesterolvärde än vad som rekommenderas. Detta är något specialistläkaren inom hjärt-kärlsjukdomar, Marcus Hjort, vill ändra på. “- Högt LDL-kolesterol innebär en onödig risk som går att förebygga vid tidig upptäckt.”

Över hälften av svenskarna har för höga LDL-kolesterolvärden

Vetenskapen kring blodfetter, där kolesterol är ett viktigt mätvärde, utvecklas ständigt och nya forskningsresultat påverkar rekommendationerna för optimala kolesterolvärden. En viktig indikator är LDL-kolesterol, det "farliga" kolesterolet, som bör ligga under 3,0 enligt svenska och europeiska riktlinjer. Överstigande värden ökar risken för åderförkalkning och därmed ökar risken för allvarliga hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och tidig död. För många svenskar, där över hälften har LDL-värden över 3,0, är det hög tid att kolla sina värden i syfte att genomföra livsstilsförändringar eller påbörja behandling i tid.

Marcus Hjort, specialistläkare i hjärt-kärlsjukdomar och doktor inom ämnet delar med sig av sin expertis: "Högt LDL-kolesterol innebär en onödig risk, särskilt när det finns vetenskapligt bevisade, säkra och effektiva behandlingar.”

Nu vet man att LDL-kolesterol (det ”farliga” kolesterolet) bör ligga under 3,0. Högre LDL än så leder nämligen till åderförkalkning i blodkärlen och på sikt till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom såsom hjärtinfarkt, stroke eller för tidig död. LDL-värden över 3,0 innebär att risken för att drabbas är ungefär 30-45% under livet. Ju högre ditt LDL-värde är, desto högre är din risk. Dessutom har mer än hälften av svenskarna LDL över 3,0 och är i riskzonen.

Det går att främja en god hjärt-kärlhälsa och förebygga sjukdom. Genom att regelbundet kontrollera sina kolesterolvärden skapar man goda förutsättningar att upptäcka risker, och kan på så sätt i tid påbörja de nödvändiga åtgärder som krävs.

Vad har du för LDL-värde?

Har du koll på ditt LDL-värde? Här på Testmottagningen.se hittar du blodprover som mäter dina blodfetter såsom hdl-kolesterol, ldl-kolesterol, kolesterol (total) och triglycerider.

Hjärtspecialistens hälsokontroll

För dig som vill gå på djupet och få en grundlig analys och en god översikt av din hjärt-kärlhälsa har vi tagit fram Hjärtspecialistens kolesterolprofil. Provresultaten i den nya hälsokontrollen granskas av Marcus Hjort, specialistläkare i hjärt-kärlsjukdomar, och du får en samlad rapport med rekommendationer kring hur du kan främja en god hjärt-kärlhälsa baserat på dina resultat.

Relaterade tester

Hälsokontroller

Hälsokontroller


-55%
Hjärtspecialistens kolesterolprofil
Hälsokontroll med specialistläkare

Hjärtspecialistens kolesterolprofil

  • Hälsokontroll framtagen av hjärtspecialist
  • Utlåtande av specialistläkare hjärt-kärlsjukdomar.
  • Analys av din kolesterolprofil/blodfetter.
  • Konsultation för eventuell behandling ingår.

1 795 kr795 kr

Relaterade artiklar