Hjärt- och kärlsjukdomar – vanligaste dödsorsaken i Sverige

Header

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall i Sverige. Dessa sjukdomar kan orsaka allvarliga skador på hjärtat och kärlen, det är viktigt att vara medveten om riskfaktorerna och symptom för att kunna upptäcka och behandla dessa sjukdomar i tid.

Kärlkramp

En vanlig hjärt- och kärlsjukdom är kärlkramp (eller kranskärlssjukdom), som orsakas av förträngningar i kranskärlen som förser hjärtat med blod. Kärlkramp kan orsaka bröstsmärtor och andnöd, och kan leda till hjärtinfarkt om det inte behandlas i tid.

Högt blodtryck

Högt blodtryck är en riskfaktor och ett tillstånd som räknas in i folksjukdomar och som kan orsaka hjärt- och kärlsjukdom. Högt blodtryck kan orsaka skador på hjärtat och kärlen, och kan leda till hjärtinfarkt och stroke om det inte behandlas.

Förstorad hjärtmuskel

Förstorad hjärtmuskel (kardiomyopati) innebär att det finns en sjukdom i hjärtmuskeln, detta är ett tillstånd som kan kan leda till hjärtsvikt och hjärtstillestånd om det inte behandlas i tid.

Ateroskleros

Ateroskleros är en annan vanlig hjärt- och kärlsjukdom som orsakas av förändringar i kärlväggen, såsom fettavlagringar. Detta kan leda till förträngningar i kärlen och öka risken för hjärtinfarkt och stroke.

Hjärt- kärlsjukdomar med debut i ung ålder

Vanliga hjärt- och kärlsjukdomar som debuterar i unga åldrar är Aortastenos och Mitral stenos, som är hjärtfel som uppstår vid födseln eller tidigt i livet.

Riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar

Det är viktigt att vara medveten om riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar, såsom rökning, högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes. Regelbundna hälsokontroller kan hjälpa till att upptäcka dessa sjukdomar i ett tidigt skede, så att behandlingen kan börja så snart som möjligt.

Relaterade tester

Hälsokontroller

Hälsokontroller


-20%
Hälsokontroll - Kvinna
  • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
  • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
  • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
  • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 945 kr1 556 kr

-20%
Hälsokontroll - Man
  • Hälsokontroll utformad för män
  • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
  • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
  • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 945 kr1 556 kr

Relaterade artiklar