Hjärt- och kärlsjukdomar – vanligaste dödsorsaken i Sverige

Header

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall i Sverige. Dessa sjukdomar kan orsaka allvarliga skador på hjärtat och kärlen, det är viktigt att vara medveten om riskfaktorerna och symptom för att kunna upptäcka och behandla dessa sjukdomar i tid.

Kärlkramp

En vanlig hjärt- och kärlsjukdom är kärlkramp (eller kranskärlssjukdom), som orsakas av förträngningar i kranskärlen som förser hjärtat med blod. Kärlkramp kan orsaka bröstsmärtor och andnöd, och kan leda till hjärtinfarkt om det inte behandlas i tid.

Högt blodtryck

Högt blodtryck är en riskfaktor och ett tillstånd som räknas in i folksjukdomar och som kan orsaka hjärt- och kärlsjukdom. Högt blodtryck kan orsaka skador på hjärtat och kärlen, och kan leda till hjärtinfarkt och stroke om det inte behandlas.

Förstorad hjärtmuskel

Förstorad hjärtmuskel (kardiomyopati) innebär att det finns en sjukdom i hjärtmuskeln, detta är ett tillstånd som kan kan leda till hjärtsvikt och hjärtstillestånd om det inte behandlas i tid.

Ateroskleros

Ateroskleros är en annan vanlig hjärt- och kärlsjukdom som orsakas av förändringar i kärlväggen, såsom fettavlagringar. Detta kan leda till förträngningar i kärlen och öka risken för hjärtinfarkt och stroke.

Hjärt- kärlsjukdomar med debut i ung ålder

Vanliga hjärt- och kärlsjukdomar som debuterar i unga åldrar är Aortastenos och Mitral stenos, som är hjärtfel som uppstår vid födseln eller tidigt i livet.

Riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdomar

Det är viktigt att vara medveten om riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdomar, såsom rökning, högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes. Regelbundna hälsokontroller kan hjälpa till att upptäcka dessa sjukdomar i ett tidigt skede, så att behandlingen kan börja så snart som möjligt.

Relaterade tester

Hälsokontroller
Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Kvinna

50 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

  • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
  • Omfattar totalt 50 hälsomarkörer.
  • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
  • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1795 kr

Stor hälsokontroll

Hälsokontroll - Man

47 markörer
Blodprov
Hur genomförs provtagningen med blodprov?
Provtagning för detta test genomförs via ett venöst blodprov. Provet tas vanligtvis från en ven i armbågsvecket och utförs av utbildad vårdpersonal. Hur mycket blod du får lämna beror på antalet hälsomarkörer som ska analyseras. Provtagningen brukar ta ett fåtal minuter.
Fasteprov
Fasteprov

Detta test kräver att du fastar innan provtagning. Med fasta menas att du inte får äta eller dricka något på minst 10 timmar innan din planerade tid för provtagning. Ett glas vatten går dock bra att dricka under fastan. Eventuella läkemedel tas som vanligt om din läkare inte har givit några andra instruktioner.

  • Hälsokontroll utformad för dig som man.
  • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer inklusive testosteron.
  • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
  • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem.

1695 kr

Relaterade artiklar