Hälsokontroll för män, få ökad inblick i din manliga hälsa

Hälsokontroll för män, få ökad inblick i din manliga hälsa

Det är ingen hemlighet att vi män är betydligt sämre på preventiv hälsa än kvinnor. Det är hög tid att vi inser vikten av att uppmärksamma förebyggande hälsoaspekter för att främja vårt välbefinnande.

Hälsokontroller för män, vad ingår?

En hälsokontroll är en specifik hälsoundersökning av dina blodvärden och indirekt ditt välbefinnande, skräddarsydd för män. Genom att analysera biomarkörer över flera hälsoområden får du en djupare förståelse för hur din manliga hälsa och verktyget för att identifiera eventuella avvikelser eller obalanser som kan vara tecken på underliggande sjukdomar eller brister. En hälsokontroll kan ge dig värdefulla insikter om din ämnesomsättning, kolesterolnivåer, tillväxthormon, näringsämnen och mycket mer, anpassat för mäns hälsa.

Vikten av att analysera flera hälsomarkörer med regelbunden uppföljning.

Att analysera enbart en enskild hälsomarkör kan vara ofullständigt och ge en begränsad bild av din hälsa om du inte tidigare har testat dig och vill göra ett specifikt uppföljningstest. Men för att få en heltäckande och relevant bedömning av din hälsostatus är det rekommenderat att analysera flera hälsomarkörer samtidigt.

Genom att kombinera och utvärdera vanligt förekommande blodprover med specifika biomarkörer relaterade till den manliga hälsan som till exempel Testosteron, PSA(prostataspecifikt antigen),

Skräddarsydda hälsoanalyser för manlig hälsa

Människans biologi och fysiologi skiljer sig åt mellan könen, och därför kan även hälsomarkörer variera. För att ta hänsyn till dessa skillnader och ge en mer exakt bedömning av manlig hälsa erbjuder vi skräddarsydda hälsoanalyser för män. Dessa analyser tar hänsyn till faktorer som ålder, livsstil och biologiska skillnader för att ge dig en mer relevant och individanpassad bedömning av din hälsostatus.

Vilken hälsokontroll ska jag välja?

För att underlätta köpprocessen och ge dig en heltäckande bedömning av din manliga hälsa erbjuder vi ett antal hälsoanalyspaket specifikt utformade för män. Dessa paket inkluderar en omfattande analys av olika hälsomarkörer och ger dig insikter om allt från hormonbalans till fysisk prestation och allmän hälsa. Nedan presenterar vi några av våra populära hälsopaket för män:

Hälsokontroll Man

Inkluderar över 45 biomarkörer och inkluderar beröringsområden som lipidprofil, blodsocker, hjärta-kärl, lever. njurar, vitamin- och mineralstatus, blodstatus samt hormonbalans som ger både dig och våra läkare en djupare förståelse för din hälsa. Läs mer om paketet här.

Hälsokontroll Man Plus

Vår mest omfattande hälsokontroll med en imponerande bredd av biomarkörer som ger dig en djupgående och omfattande insikt i din hälsa. Med denna hälsokontrollen kan du inte bara identifiera potentiella riskfaktorer, utan även aktivt förebygga framtida sjukdomstillstånd och optimera din hälsa till det maximala. Klicka här för att läsa mer om hälsokontroll man plus.

Vikten av att förebygga sjukdom, en preventiv investering

Enligt forskning kan regelbundna hälsokontroller bidra till att förebygga sjukdomar och därmed öka livslängden. En studie genomförd av Umeå universitet visade att regelbundna hälsoanalyser kan vara kostnadseffektiva och leda till förbättrad hälsa och minskad dödlighet i befolkningen. Genom att identifiera riskfaktorer och vidta åtgärder i tid kan man minska risken för allvarliga sjukdomar och förbättra livskvaliteten.

Fördelar med regelbundna kontroller

Regelbundna hälsoanalyser och hälsokontroller kan ha flera positiva effekter på din hälsa och välbefinnande. Här är några av de fördelar du kan uppleva genom att genomföra regelbundna hälsoanalyser:

Upptäckt av riskfaktorer

Genom att analysera olika hälsomarkörer kan du upptäcka eventuella avvikelser eller riskfaktorer i ett tidigt skede. Detta ger dig möjlighet att vidta åtgärder och behandlingar i tid för att förhindra att sjukdomarna utvecklas och försämras.

Ökad medvetenhet om din manliga hälsa

Genom att få insikter om din hälsostatus kan du bli mer medveten om ditt välbefinnande och hitta områden där du kan förbättra din hälsa. Du kan få värdefull information om dina kostvanor, fysiska aktiviteter och andra aspekter av din livsstil som kan påverka din hälsa positivt eller negativt.

Personliga utlåtande från läkare

En hälsokontroll hos oss innebär inte bara att ta prover och analysera resultat. Det innebär också att få personlig rådgivning och stöd från våra läkare. Du kan få råd och rekommendationer om hur du kan förbättra din hälsa och förebygga sjukdomar baserat på dina specifika behov och mål.

Optimera din hälsa

Genom att få insikt om din hälsa kan du vidta åtgärder för att förbättra ditt välbefinnande. En bättre fysisk och mental hälsa kan påverka alla aspekter av ditt liv och göra det möjligt för dig att leva ett mer aktivt och meningsfullt liv.

Ta kontroll över din manliga hälsa idag

Att ta hand om sin hälsa är en viktig investering i livskvalitet och välbefinnande. Genom att genomföra regelbundna hälsoanalyser kan du få värdefulla insikter om din manliga hälsa och ta kontroll över ditt välbefinnande. Ta steget idag och boka en hälsoanalys som passar dina behov och mål. Din hälsa är värd att satsa på!

Relaterade tester

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

-15%
Hälsokontroll man plus
Omfattande hälsokontroll

Hälsokontroll man plus

 • Stor hälsokontroll för män.
 • 64 olika hälsotester ingår.
 • Få insikt i din hälsodata.
 • 10 olika hälsoområden.

4 595 kr3 895 kr

Testosteron Plus
 • Hälsokontroll som ger en inblick över din testosteronproduktion.
 • Analys av olika hälsomarkörer som påverkar minskad muskelmassa, lustkänslor och trötthet.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

1 095 kr