🌸 Få 10% rabatt – ange kod: MORSDAG

Därför är det viktigt att upptäcka kronisk inflammation i tid

Därför är det viktigt att upptäcka kronisk inflammation i tid

En kronisk inflammation kan pågå i allt från månader, år och upp till ett helt liv. Allvarliga sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cancer kan kopplas samman med kronisk inflammation. Här får du lära dig mer om kronisk inflammation, dess symtom och hur du upptäcker tillståndet i tid.

Snabbversion

Vad är kronisk inflammation?

Kronisk inflammation är en låggradig och långvarig inflammatorisk respons som kan variera i intensitet från mild till allvarlig och kan pågå i månader, år eller till och med ett helt liv. Till skillnad från akut inflammation, som är kroppens omedelbara och tillfälliga reaktion på skada eller infektion, karaktäriseras kronisk inflammation av en långsam, ständigt pågående inflammatorisk process. Denna typ av inflammation kan uppstå när kroppen fortsätter att sända ut inflammatoriska celler och signaler även när det inte finns någon yttre fara att bekämpa eller när immunförsvaret riktar sig mot kroppens egna vävnader, vilket sker vid autoimmuna sjukdomar.

Hur påverkar kronisk inflammation kroppen?

En kronisk inflammation skadar på sikt din kropps friska celler, vävnader och organ och med tiden kan detta leda till vävnadsskador. Dessa är i sin tur kopplade till utvecklingen av flera allvarliga sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Inflammationen orsakas av flera faktorer, som till exempel:

 • Långvarig exponering för irriterande ämnen, såsom föroreningar eller industriella kemikalier
 • Kroniska infektioner
 • Autoimmuna sjukdomar, där immunsystemet angriper friska celler
 • Livsstilsfaktorer, såsom ohälsosam kost, brist på fysisk aktivitet, rökning, stress och överdrivet alkoholintag
 • Ålder.

Inte alla som utsätts för dessa problem kommer att utveckla kronisk inflammation, och vissa fall av kronisk inflammation har inte en tydlig bakomliggande orsak.

Symtom på kronisk inflammation i kroppen

Akut inflammation orsakar ofta symtom som smärta, rodnad eller svullnad vilka snabbt ger sig tillkänna. Men symtom på kronisk inflammation är vanligtvis mycket mer subtila vilket gör dem lätta att förbise. Detta medför att man ofta har inflammationen en längre tid innan man upptäcker den.

Vanliga symtom på kronisk inflammation inkluderar:

 • Trötthet
 • Kroppssmärta
 • Depression eller ångest
 • Gastrointestinala komplikationer som diarré eller förstoppning
 • Viktökning eller viktminskning
 • Ihållande infektioner

Symtomen kan hålla på i flera månader eller år och kan variera och vara både milda och allvarliga. De kan även variera beroende på den underliggande orsaken samt vilka organ eller vävnader som är påverkade.

Så kan man upptäcka kronisk inflammation

Olika blodprover kan hjälpa till vid utredning och upptäckt av kronisk inflammation i kroppen. Genom att mäta och analysera C-reaktivt protein (CRP), Erytrocyternas sänkningsreaktion (SR), och andra markörer som till exempel blodstatus som kan indikera inflammation.

Hur behandlas kronisk inflammation?

Behandlingen av kronisk inflammation inriktar sig på att adressera de bakomliggande orsakerna, vilket kan innefatta läkemedel, koständringar och livsstilsjusteringar. Att anamma en diet med lågt glykemiskt index, minska intaget av mättade fetter och öka konsumtionen av bladgrönsaker, nötter och frukt kan hjälpa till att sänka inflammation. Kosttillskott såsom zink, vitaminerna A, C, D och omega-3-fettsyror kan också spela en roll i att dämpa inflammation och stödja kroppens läkningsprocesser. Ytterligare livsstilsförändringar, som att öka fysisk aktivitet och förbättra stresshanteringen, bidrar även till att minska inflammation.

Kronisk inflammation kan behandlas med receptfria icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) som ibuprofen och paracetamol för att lindra symtomen. För mer allvarliga fall kan kortikosteroidinjektioner vara ett alternativ för att minska inflammationen och lindra besvären. Det är dock viktigt att notera att behandlingen kan variera beroende på den specifika situationen och den underliggande orsaken till inflammationen. Det är alltid bäst att rådgöra med en läkare för att få rätt behandling för en kronisk inflammatorisk tillstånd.

Kronisk inflammation är kopplad till en ökad risk för många allvarliga sjukdomar. En kombination av läkemedelsbehandling, kosttillskott, motion och en antiinflammatorisk diet kan minska denna risk. Det är viktigt att konsultera din läkare innan du genomför några större förändringar i din livsstil eller kost.

Relaterade tester

Hälsokontroll - Kvinna
 • Hälsokontroll utformad för kvinnor.
 • Omfattar totalt 48 hälsomarkörer.
 • Ger dig kunskap om ditt allmänna hälsotillstånd.
 • Kan identifiera tidiga tecken på hälsoproblem.

1 795 kr

Hälsokontroll - Man
 • Hälsokontroll utformad för män
 • Omfattar totalt 45 hälsomarkörer
 • Få kunskap och insikt om ditt allmänna hälsotillstånd
 • Kan identifierar tidiga tecken på hälsoproblem

1 795 kr

Blodstatus och B-celler test
 • Hälsokontroll som mäter din blodstatus.
 • Analys av blodceller som påverkar din allmänna hälsa.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.
 • Indikation på eventuella sjukdomar.

159 kr

Hjärt och kärltest
 • Få insikt om din hjärt-kärlhälsa.
 • Indikation på hjärt och kärlsjukdom.
 • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

369 kr

CRP
Högkänsligt CRP

CRP

 • Mäter ditt CRP-värde (hs-CRP).
 • Högkänsligt CRP-test (hs-CRP).
 • Identifierar en eventuell (latent) inflammation.
 • Inflammationstest.

99 kr