Bukspottkörteln och diabetes – så hänger det ihop

Header

Bukspottkörteln spelar en betydande roll för att bibehålla vår övergripande hälsa, särskilt när det gäller reglering av blodsockernivåerna. Här får du veta mer om sambandet mellan bukspottkörteln och diabetes.

En av de vanligaste tillstånden som är förknippade med bukspottkörteln är diabetes. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i den komplexa relationen mellan bukspottkörteln och diabetes.

Blodsockernivåerna regleras genom bukspottkörteln

Bukspottkörteln producerar hormoner som är avgörande för regleringen av blodsockernivåerna. Insulin och glukagon är hormoner som utsöndras av bukspottkörteln för att hantera blodsockernivåerna. Insulin underlättar upptaget av glukos av cellerna för energi, vilket minskar blodsockernivåerna. Å andra sidan stimulerar glukagon frisättningen av glukos från levern till blodomloppet när blodsockernivåerna är låga.

Sambandet mellan bukspottkörteln och diabetes

Diabetes uppstår när bukspottkörteln stöter på svårigheter att producera insulin, kroppen reagerar inte effektivt på insulin, eller både och. Detta leder till förhöjda blodsockernivåer, vilket orsakar en rad hälsoproblem.

Typer av diabetes

Det finns huvudsakligen två typer av diabetes: Typ 1 och Typ 2.

 • Typ 1-diabetes: Denna form uppstår från en autoimmun reaktion där immunsystemet attackerar och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Personer med Typ 1-diabetes kräver insulininjektioner för överlevnad.
 • Typ 2-diabetes: Denna typ är ofta förknippad med livsstilsfaktorer, genetik och insulinresistens. Vid Typ 2-diabetes kan bukspottkörteln producera otillräckligt med insulin eller så kan kroppen inte effektivt använda det insulin den producerar.

Den pankreatiska kopplingen till symtom på diabetes

När diabetes fortskrider kan man uppleva symtom som ökad törst, frekvent urinering, oförklarlig viktförlust och trötthet. Dessa symtom beror ofta på kroppens oförmåga att reglera blodsockernivåerna på rätt sätt.

Testning och diagnos

Diagnos av diabetes innebär blodtester för att mäta fasta blodsockernivåer, orala glukostoleranstester och HbA1c-test, som ger en genomsnittlig blodsockernivå över flera månader, läs mer här: diabetestest. Förståelsen av dessa tester är avgörande för en korrekt diagnos och lämplig hantering.

Hantera diabetes med hänsyn till bukspottkörteln

Hanteringen av diabetes innefattar ofta livsstilsförändringar, medicinering och, i vissa fall, insulinbehandling. Att upprätthålla en balanserad kost, regelbunden motion och övervakning av blodsockernivåer är avgörande delar av diabetesvård.

Relaterade tester

Blodsockertester

Blodsockertester


CPE
Diabetestest

C-peptid

 • Mäter nivå C-Peptid
 • Ger svar på typ av diabetes
 • Blodprov inför beslut om behandling
 • Rekommenderas tillsammans med glukos

129 kr

GLU
Blodsockertest

Glukos

 • Mäter din glukoshalt.
 • Få bättre insikt i dina blodsockernivåer.
 • Kan påvisa om du ligger i riskzon för diabetes.

39 kr

HBA
Diabetes & blodsockertest

HbA1c

 • Blodsockertest, analys av din blodsockerhalt.
 • Påvisar eventuell risk att få diabetes mellitus typ-2.
 • Analyseras för att screena och diagnostisera diabetes mellitus typ-2.
 • Visar halten av ditt långtidssocker.

79 kr

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hälsokontroll - Diabetes
 • Hälsokontroll utformad för årlig kontroll av diabetes.
 • Omfattar totalt 15 hälsomarkörer.
 • Få kunskap och insikt om dina blodsockervärden.
 • Kan identifiera tidiga tecken på diabetes.

495 kr

Levertester

Levertester


PKA
Bukspottkörteltest

Pankreasamylas

 • Mäter nivåerna av pankreasamylas.
 • Analys av enzymet pankreasamylas.
 • Indikation för bukspottkörtelsjukdomar.

109 kr

Relaterade artiklar