🌸 Få 10% rabatt, ange kod: SOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Blodfettsrubbningar, den tysta faran som kan leda till allvarliga sjukdomar

Blodfettsrubbningar, den tysta faran som kan leda till allvarliga sjukdomar

Blodfettsrubbningar är en tyst men potentiellt dödlig riskfaktor för allvarliga hjärt-kärlsjukdomar. Trots att kroppen behöver både kolesterol och triglycerider kan obalans i dessa blodfetter leda till åderförfettning och allvarliga hälsoproblem som hjärtinfarkt och stroke. Det är därför avgörande att mäta och följa upp sina blodfetter regelbundet.

Snabbversion

Blodfetternas roll i kroppen

Blodfetterna kolesterol och triglycerider spelar båda viktiga roller i kroppen. Kolesterol är nödvändigt för cellmembran, hormonproduktion och vitamin D-syntes, medan triglycerider fungerar som energireserv. Problemet uppstår när det blir en obalans mellan dessa blodfetter. Överskott av LDL-kolesterol och triglycerider kan leda till att fetter fastnar i blodkärlens väggar, vilket orsakar åderförfettning och åderförkalkning.

Åderförfettning och dess konsekvenser

Åderförfettning eller ateroskleros, innebär att LDL-kolesterol oxiderar och bildar skumceller som sätter sig som fettstrimmor i blodkärlen. Detta utlöser en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till att plack bildas. Dessa plack består av skumceller, kolesterol och förkalkade cellrester, och gör blodkärlens väggar tjockare, hårdare och ojämna, vilket hindrar blodflödet.

När placken brister aktiveras trombocyterna, vilket kan leda till blodproppar. En blodpropp kan blockera blodflödet helt och orsaka sjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke. Tidigare trodde man att åderförfettning endast drabbade äldre, men idag vet vi att processen kan börja redan i unga år, särskilt vid högt kolesterol och inflammation.

Är åderförfettning och åderförkalkning samma sak?

Termerna används ofta omväxlande för att beskriva samma sjukdomstillstånd men det finns små nyansskillnader mellan dem men gemensamt kan de båda leda till allvarliga hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke.

  • Åderförfettning (ateroskleros): Beskriver processen där blodfetter, kolesterol och andra ämnen samlas på insidan av artärväggarna, vilket leder till att plack bildas. Åderförfettning är det tidiga steget i utvecklingen av åderförkalkning.
  • Åderförkalkning: Detta är vidareutvecklingen av åderförfettning. När placken hårdnar och kalcium avlagras i kärlväggarna blir artärerna stelare och mindre elastiska. Denna förhårdnad och förträngning av artärerna är vad som refereras till som åderförkalkning.

Smygande symtom som är svåra att identifiera

Symtomen på åderförfettning är ofta smygande och inkluderar andfåddhet, trötthet, tryck över bröstet vid ansträngning eller kyla, och smärtor i vadmusklerna, även kallad fönstertittarsjuka. Dessa symtom indikerar att blodflödet i bäckenets eller benens artärer är kraftigt begränsat.

Vikten av regelbundna blodprov

För att upptäcka och hantera blodfettsrubbningar är det viktigt att regelbundet mäta blodfetterna genom ett blodprov. Vid dessa tester analyseras halterna av LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och triglycerider. Resultaten hjälper läkaren att bedöma risken för åderförfettning och behovet av eventuella åtgärder.

Riskfaktorer och förebyggande åtgärder

Flera faktorer påverkar risken för åderförfettning, inklusive njursjukdomar, diabetes, högt blodtryck, fetma, alkoholöverkonsumtion, rökning och brist på motion. En hälsosam livsstil med balanserad kost, regelbunden motion och undvikande av rökning och överdriven alkoholkonsumtion kan minska risken för blodfettsrubbningar och dess komplikationer.

Kombinerad hyperlipidemi

En särskilt allvarlig form av blodfettsrubbning är kombinerad hyperlipidemi, där det finns ett överskott av både LDL-kolesterol och triglycerider. Detta tillstånd är ofta en kombination av genetiska faktorer och livsstil och kan leda till åderförkalkning, hjärt-kärlsjukdom, diabetes, kronisk njursjukdom och leverförfettning.

Sammanfattning av höga blodfetter

Att mäta och följa upp blodfetterna är avgörande för att förebygga allvarliga hälsoproblem. Genom att vara medveten om riskfaktorerna och vidta förebyggande åtgärder kan man minska risken för blodfettsrubbningar och dess potentiellt dödliga konsekvenser. Regelbundna blodprov och en hälsosam livsstil är nyckeln till att hålla blodfetterna i balans och upprätthålla god hälsa.

Relaterade tester

Hjärt och kärltest
  • Få insikt om din hjärt-kärlhälsa.
  • Indikation på hjärt och kärlsjukdom.
  • Ger dig förutsättningar för att optimera din hälsa.

369 kr

LDL-Kolesterol
Kolesteroltest LDL

LDL-Kolesterol

  • Mäter LDL-kolesterol.
  • Analys av det onda kolesterolet.
  • Upptäck risk för hjärt- kärlsjukdom.
  • Indikera på kost- eller livsstilsförändringar.

59 kr