🌸 Få 10% rabatt, ange kod: MIDSOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Sensibilisering – när immunsystemet överreagerar mot vanliga ämnen

Sensibilisering – när immunsystemet överreagerar mot vanliga ämnen

Sensibilisering är en process där immunsystemet utvecklar en överreaktion på ämnen som vanligtvis inte är skadliga för kroppen. Här får du lära dig mer om sensibilisering och hur det påverkar immunsystemet.

Vad är sensibilisering?

Sensibilisering är en process där immunsystemet utvecklar en reaktion på ett ämne som normalt inte är skadligt för kroppen, såsom en mat, pollen eller ett djur som till exempel katt och hund. När immunsystemet sensibiliseras mot ett ämne kallas personen ofta "sensibiliserad" för detta ämne.

Immunsystemet producerar antikroppar

Sensibilisering sker när immunsystemet utsätts för en substans, eller allergen, som kroppen uppfattar som skadligt eller främmande. Immunsystemet producerar antikroppar mot allergenet, vilket kan leda till allergiska symtom vid nästa exponering för allergenet. Ju mer en person utsätts för allergenet, desto mer sannolikt är det att personen kommer att sensibiliseras för ämnet.

Sensibilisering kan utredas genom att testa för antikroppar mot allergenet i blodet eller genom att utföra hudtest där små mängder av allergenet appliceras på huden och reaktionen mäts. Sensibilisering behöver dock inte alltid leda till allergiska symtom. Många människor kan vara sensibiliserade för ett allergen utan att utveckla allergiska reaktioner när de utsätts för ämnet.

Mätning av IgE-nivåer – en del av en allergiutredning

Vid ett blodprov för allergitestning mäts mängden av immunoglobulin E (IgE) antikroppar i blodet. Mätning av IgE-nivåer i blodet kan indikera om en person har en överreaktion på ett specifikt allergen. Ju högre nivå av IgE i blodet, desto större är sannolikheten att personen är allergisk mot det specifika allergenet.

Allergitest genom blodprov kan användas som en del av utredning av allergier och för att övervaka effektiviteten av allergibehandlingar.

Relaterade tester

Allergitest Plus
Omfattande allergitest

Allergitest Plus

  • Mäter IgE-antikroppar mot flertalet allergener.
  • Allergianalys för pälsdjur, födoämnen, och pollen.
  • Kan indikera på allergisk reaktion mot pälsdjur.
  • Rekommenderas om du misstänker flera allergier.

3 295 kr

Allergitest pälsdjur
Hund, katt, häst och ko

Allergitest pälsdjur

  • Mäter IgE-antikroppar mot pälsdjur.
  • Fyra analyser ingår katt, hund, häst och ko.
  • Ger dig insikt i dina värden av IgE-antikroppar mätt i en djurpanel.
  • Kan indikera på allergisk reaktion mot pälsdjur.

995 kr