Medarbetare - Kvinna
 • Hälsokontroll för kvinnliga medarbetare.
 • För ökad insikt i den allmänna hälsan.
 • Identifierar riskfaktorer i förebyggande syfte.
 • Testresultaten utvärderas av en legitimerad läkare.

1 750 kr

Medarbetare - Lagom
 • Blodprov för hjärta & kärl
 • Analys av markörer som påverkar hjärta och kärl.
 • Kontroll av risk för eventuell diabetes.
 • Identifiering av eventuell sköldkörtelrubbning.
Medarbetare - Stor
Företagshälsovård

Medarbetare - Stor

 • Omfattande hälsokontroll för kvinnliga och manliga anställda i företag.
 • Analys av 51 hälsomarkörer.
 • Hjälper dig att uppmärksamma eventuella avvikande värden.

1 950 kr

Medarbetare - man
Företagshälsovård

Medarbetare - man

 • Hälsokontroll för manliga medarbetare.
 • För ökad insikt i den allmänna hälsan.
 • Identifierar riskfaktorer i förebyggande syfte.
 • Testresultaten utvärderas av en legitimerad läkare.

1 750 kr