Hälsokontroll medarbetare - kvinna
  • Hälsokontroll för kvinnliga medarbetare.
  • För ökad insikt i den allmänna hälsan.
  • Identifierar riskfaktorer i förebyggande syfte.
  • Testresultaten utvärderas av en legitimerad läkare.

2 195 kr

Hälsokontroll medarbetare - man
  • Hälsokontroll för manliga medarbetare.
  • För ökad insikt i den allmänna hälsan.
  • Identifierar riskfaktorer i förebyggande syfte.
  • Testresultaten utvärderas av en legitimerad läkare.

2 195 kr