Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom, även kallat Sjögrens sjukdom, är en kronisk autoimmun sjukdom som kännetecknas av immunförsvarets angrepp på körtlarna som är ansvariga för att producera fukt i olika delar av kroppen, inklusive ögonen och munnen.

Vad är Sjögrens syndrom?

Sjögrens syndrom är en kronisk autoimmun sjukdom som främst påverkar kroppens förmåga att producera fukt i ögonen och munnen. Det resulterar i torra ögon och mun, men kan även påverka andra delar av kroppen och ge upphov till trötthet, led- och muskelsmärta samt potentiell skada på organ som lungor, njurar och nervsystem.

Sjögrens syndrom är vanligare bland kvinnor och kan förekomma enskilt eller tillsammans med andra autoimmuna tillstånd såsom reumatoid artrit (ledgångsreumatism) eller systemisk lupus erythematosus.

Symtom vid Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom manifesterar sig främst genom torra ögon och mun, men kan även orsaka:

 • Torr och irriterad hud, vilket kan leda till klåda och rodnad.
 • Trötthet och allmän sjukdomskänsla.
 • Led- och muskelsmärta.
 • Svullnad av körtlar runt ansikte och hals.
 • Torra slemhinnor i näsa och hals, vilket kan leda till heshet och torrhosta.
 • Torrhet i underlivet, vilket kan orsaka smärta och ökad risk för svampinfektioner.
 • Svårigheter att svälja och tugga på grund av muntorrhet.
 • Magbesvär såsom illamående, buksmärtor och problem med matsmältningen.
 • Hudförändringar kan innefatta torrhet, klåda och utslag, särskilt på underbenen. Dessutom kan personer med Sjögrens syndrom uppleva att huden blir känsligare för solen.

Sjögrens syndrom kan uppvisa skov, perioder då symtomen förvärras, följt av perioder med mildare besvär. Skovens längd och frekvens varierar mellan individer, där vissa kan uppleva korta och milda skov medan andra har långvariga och svårare episoder av symtomförvärring.

Orsaker till Sjögrens syndrom

Orsaken till Sjögrens syndrom är inte helt klarlagd, men det anses vara en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer som utlöser en autoimmun reaktion där immunsystemet angriper kroppens egna vävnader.

Hur vet man om man har Sjögrens syndrom?

För att diagnostisera Sjögrens syndrom utförs olika tester och utredningar. Läkare kan använda sig av fysisk undersökning, patientens symtomhistorik samt blodprov för att identifiera specifika antikroppar och inflammatoriska markörer som är karakteristiska för sjukdomen. Blodprover kan också användas för att bedöma funktionen hos de drabbade körtlarna och för att undersöka eventuell njurinflammation.

Relaterade tester och hälsokontroller

Inflammation

Inflammation


RF
Reumatoid artrit test

Reumatoid faktor (RF)

 • Mäter antikroppsnivåer kopplade till ledvärk
 • Blodanalys används vid diagnostik av reumatoid artrit
 • Indikation för ledgångsreumatism

595 kr