🌸 Få 10% rabatt – ange kod: MORSDAG
RF

Reumatoid faktor Antikropp immunglobuliner

Reumatoid faktor (RF)

RF är främst associerad med reumatoid artrit (RA) en autoimmun sjukdom som drabbar lederna. I fallet med RA riktar sig RF mot IgG-antikroppar och bildar immunkomplex vilket leder till inflammation i lederna.

Vad är Reumatoid faktor(RF)?

Reumatoid faktor (RF) är en autoantikropp det vill säga en antikropp som riktar sig mot kroppens egna proteiner. I fallet med RA riktar sig RF mot IgG-antikroppar och bildar immunkomplex vilket leder till inflammation i lederna. Bildandet av RF-antikroppar i blodet kan tyda på autoimmun sjukdom som innebär att kroppen börjar att bekämpa sina egna celler och det egna immunförsvaret. RF kan även påvisas i samband med infektion utan att alltid hänga samman med reumatisk sjukdom och förekommer även i blodet hos ungefär 5% av helt friska personer.

Varför analyseras Reumatoid faktor?

 • Diagnostisera reumatoid artrit (RA): Ett positivt RF-test kan vara en av flera faktorer som indikerar att en person kan ha reumatoid artrit. Det används tillsammans med andra kliniska och laboratorietester för att bekräfta diagnosen RA.

 • Övervaka: RF-testet kan användas för att övervaka sjukdomsaktiviteten och behandlingseffektiviteten hos personer som redan har diagnostiserats med RA.

 • Utvärdera andra reumatiska sjukdomar: RF-nivåer kan ibland vara förhöjda vid andra autoimmuna sjukdomar och reumatiska tillstånd även om de inte nödvändigtvis är specifika för RA. Det kan hjälpa till att vägleda läkare i diagnostiken av olika sjukdomar.

Vad betyder ett förhöjt värde av Reumatoid faktor?

Ett förhöjt RF-värde kan innebära följande:

 • Reumatoid artrit (RA): Ett positivt RF-test kan vara ett stöd för diagnosen RA. Ju högre RF-nivåerna är desto starkare kan sambandet med RA vara.

 • Andra autoimmuna sjukdomar: Höga RF-nivåer kan även förekomma vid andra autoimmuna sjukdomar som systemisk lupus erythematosus (SLE), Sjögrens syndrom och systemisk skleros.

 • Infektioner: RF-nivåer kan temporärt öka vid vissa infektioner särskilt kroniska infektioner som hepatit C.

 • Ålder: Äldre människor har ibland högre RF-nivåer även om de inte har några sjukdomssymtom.

Tester som innehåller markören Reumatoid faktor (RF)

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hälsokontroll - Reumatism
 • Mäter antikroppsnivåer kopplade till ledvärk
 • Indikation för ledgångsreumatism
 • Analyserar blodstatus och inflammationsvärden
 • Analysen används vid diagnostik av reumatoid artrit

1 295 kr

Inflammation

Inflammation


RF
Reumatoid artrit test

Reumatoid faktor (RF)

 • Mäter antikroppsnivåer kopplade till ledvärk
 • Blodanalys används vid diagnostik av reumatoid artrit
 • Indikation för ledgångsreumatism

595 kr