CCP

Anti cykliskt citrullinerat peptid

Anti-ccp

Anti-CPP är en autoantikropp som har betydelse inom reumatologin och vid diagnostik av sjukdomen reumatoid artrit (RA), även känd som ledgångsreumatism. Anti-CCP förekommer oftast endast vid misstanke om reumatoid artrit och är därav en väldigt specifik biomarkör.

Vad är Anti-CCP?

Anti cykliskt citrullinerat peptid som förkortas (anti-ccp) är en autoantikropp som har betydelse inom reumatologin och inte minst vid diagnostik av reumatoid artrit (RA), även känd som ledgångsreumatism. Autoantikroppar är proteiner i kroppen som av någon anledning börjar attackera kroppens egna vävnader, vilket kan leda till autoimmuna sjukdomar.

Vad som gör Anti-CCP särskilt intressant är dess specifika koppling till RA. Det är ett mer specifikt test än den mer allmänt använda reumatoida faktorn (RF) när det gäller att diagnostisera RA. Anti-CCP förekommer oftast bara vid RA och är därför en mycket specifik markör för denna sjukdom.

Analysen av Anti-CCP utförs på blodserum, det klara vätskeskiktet som återstår när blodet koagulerar och blodkropparna och vissa proteiner har tagits bort. Resultaten av analysen kan hjälpa läkare att bekräfta diagnosen RA eller övervaka sjukdomsaktiviteten hos personer som redan har fått diagnosen.

Varför analyseras Anti-CCP?

Anti cykliskt citrullinerat peptid analyseras för att underlätta diagnostisering av reumatoid artrit alternativt övervaka utvecklingen. Anti-CCP är en viktigt biomarkör som bidrar till hälsodata för att planera och justera behandlingen för personer med RA. Reumatoid artrit är en autoimmun sjukdom som främst påverkar lederna och kan orsaka smärta, svullnad och led deformiteter. Förekomsten av Anti-CCP i blodet är en specifik markör för RA och om Anti-CCP-testet är positivt, kan det vara ett starkt stöd för RA-diagnosen. Samtidigt kan en analys hjälpa till att utesluta andra sjukdomar som kan ha liknande symtom, såsom artros eller lupus.

Vad betyder ett förhöjt värde av Anti-CCP?

Ett förhöjt värde ger en stark indikation på reumatoid artrit (RA) men förhöjda värden kan förekomma i andra situationer och sjukdomar. Det är viktigt att notera att ett högt värde av CCP-antikroppar i sig inte är en definitiv diagnos av RA utan bör tolkas tillsammans med andra kliniska och behandlande läkare.

Vad är referensintervallet för Anti-CCP?

Referensintervallet kan variera något beroende på laboratorium och testmetoden som används. Dessutom kan det finnas variationer utifrån ålder, kön och populationsgrupp. Därför är det viktigt att tolka resultaten med hänsyn till de referensintervall som anges av det specifika laboratoriet som utför testet.

Generellt sätt är värdet väldigt lågt eller obefintliga hos friska individer som inte har reumatoid artrit eller andra relaterade autoimmuna sjukdomar. Om Anti-CCP-testet visar höga värden kan det med hög sannolikhet indikera en ökad risk för eller förekomsten av RA.

Tester som innehåller markören Anti-ccp

Hälsokontroller

Hälsokontroller


Hälsokontroll - Reumatism
 • Mäter antikroppsnivåer kopplade till ledvärk
 • Indikation för ledgångsreumatism
 • Analyserar blodstatus och inflammationsvärden
 • Analysen används vid diagnostik av reumatoid artrit

1 095 kr

Kvinna Plus
Omfattande hälsokontroll

Kvinna Plus

 • Utökad hälsokontroll för kvinnor.
 • 65 olika blodprover ingår.
 • Heltäckande bild av relevanta biomarkörer.
 • Flera markörer för hormonell balans.

4 595 kr

Inflammation

Inflammation


CCP
Reumatoid artrit test

Anti-CCP

 • Mäter ditt Anti-CCP-värde.
 • Påvisar reumatoid artrit (RA).
 • Indikation för ledgångsreumatism
 • Blodprov för reumatoid artrit.

495 kr