🌸 Få 10% rabatt, ange kod: MIDSOMMAR10 i kassan 🇸🇪

Räkna ut ditt BMI

Använd BMI-kalkylatorn för att räkna ut din Body Mass Index (BMI). Genom att ange din längd i cm och din vikt i kg får du en indikation på förhållandet mellan din vikt och längd, vilket kan vara relevant för att bedöma din hälsorisk.

BMI är en metod som ger en uppskattning av din kroppsmassa. Beräkningen kan ge en allmän indikation på om du befinner dig i riskzonen för över- eller undervikt. Kom ihåg att BMI endast ger en generell bild och inte beaktar fördelningen av muskelmassa eller din kroppsfettprocent. Därför bör du se ditt BMI-resultat som en del i en större utvärdering av din hälsa, snarare än en fullständig bedömning av ditt hälsotillstånd.

Hur beräknas BMI?

För att beräkna ditt BMI dividerar du din vikt i kilogram med kvadraten på din längd i meter. Formeln ser ut så här: ditt BMI = din vikt i kg / (din längd i meter)².

Vad indikerar mitt BMI-resultat?

BMI ger inte en detaljerad bild av dig som person eller den exakta fördelningen av din kroppsmassa. Det är därav viktigt att förstå att BMI har sina begränsningar varpå användningen av BMI ofta debatteras.

Trots att BMI kan ge en överblick över din kroppsmassa i förhållande till din längd och fungera som en indikator på potentiella hälsorisker kopplade till över- och undervikt, tar det inte hänsyn till din kroppssammansättning, såsom muskelmassa jämfört med fettmassa.

Det innebär att om du är muskulös så kan du enligt BMI anses vara överviktig även om du har en låg kroppsfettprocent och är hälsosam för övrigt. På samma sätt kan du ha en "normal" BMI-nivå men ändå ha en hög fettprocent med tillhörande hälsorisker som BMI inte visar. Därför är det viktigt att se BMI som ett av flera verktyg i en större hälsobedömning.

Referensvärden och viktklasser för BMI

BMI under 18,5: Undervikt

Ett värde under 18,5 indikerar undervikt, och det kan vara hälsosamt att gå upp i vikt.

BMI 18,5 – 24,9: Normalvikt

Detta intervall anses vara hälsosamt. Målet är att behålla en stabil vikt med hjälp av regelbunden träning, vardagsmotion och en balanserad kost.

BMI 25 – 29,9: Övervikt

Övervikt kan innebära en måttlig hälsorisk, särskilt om ditt BMI ligger mellan 25 och 27. Risken för vissa sjukdomar ökar med ett BMI över 27. En hälsosam livsstil och ibland professionell rådgivning kan hjälpa dig att minska i vikt.

BMI över 30: Fetma

Ett BMI över 30 indikerar en ökad risk för sjukdomar. Fysisk aktivitet och eventuellt medicinsk rådgivning är viktigt för att minska hälsoriskerna. Ärftliga faktorer kan även spela en roll.